Home Uncategorized คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้นเยอะ

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้นเยอะ

ในตำราพิชัยสงคราม ขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ว ของบ้านเมือง

โดยจัดคนไว้ห้าแบบ เรียกว่า “ห้าชั่ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้

เอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ขาย ชาติ เลวทราม ต่ำช้า ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล

อย่ าได้เข้าใกล้ ชิดสนิทสนมเป็นอันขาด กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมืองจะล่มจม เพราะมี“ห้าชั่ว” ได้แก่

1. ประพฤติเหลวแหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรง ชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง

ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย คิดแต่จะได้หน้าได้ตา ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

2. ล่อลวง

คนที่ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ปลุกผีร่ายมนต์ เผยแพร่ไสยเวท

เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าว ลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

3. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนถึง

ขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่ างลับ ๆ ไม่สนใจชาติบ้านเมือง

4. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพรรคพวก เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่ง พวกสมคบคิดกัน

จงใจหาเรื่องใส่ร้ า ยคนดีมีปัญญาให้เสียหาย หาประโยชน์ ใส่ตัวและกลุ่มของตนเอง ด้วยการทำลายผู้อื่น

5. เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดและยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้ เกิดความสับสนในห มู่คน

คิดแค้นผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว คนเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกง ไร้ศีล

ไร้สัตย์คนทั้ ง ห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่ าได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไป ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอัน

 

ขอบคุณ  j u n j  a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…