Home ข้อคิด คุณเคยสงสัยไหมหาเงินมาได้เท่าไหร่ “ก็ใช้หมดไม่เคยพอจ่าย”

คุณเคยสงสัยไหมหาเงินมาได้เท่าไหร่ “ก็ใช้หมดไม่เคยพอจ่าย”

พูดกันติดปากตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ ว่าหาเงินมาจ่ายออกหมด

หาเงินได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจ่าย หาเงินมาไม่ทันได้ใช้ หาเงินมาได้ก็ไม่เคย

มีเงินเก็บคนทำงานทุกคนต่างต้องการ

เงินเดือนสูงๆ รายได้เยอะๆ กันทั้งนั้น อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้เงินเดือนที่

พอใช้จ่ายตลอดเดือน เหลือเก็บบ้างเล็กน้อยก็ยังดีแต่สภาพสังคมปัจจุบัน

ชีวิตของคนทำงานมีสิ่งที่ทำให้ต้อง

เสียเงิน เสียค่าใช้จ่ายค่ามากขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นรายจ่ายที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลง หรือลดรายจ่ายไม่ได้ เช่น ค่าผ่อนชำระบัต ร

เ ค รดิ ตขั้นต่ำในแต่ละเดือน ค่าผ่อ น

สินค้า ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเสริมสวย-ซื้อเครื่องสำอาง

ค่าใช้บริการฟิตเนส ค่าน้ำมันรถรายจ่ายเหล่านี้ เป็นการจ่ายเพื่อสิ่งที่ ‘อาจไม่

จำเป็นต้องมี ต้องทำ หรือต้องเป็น’

แต่ก็ยังดีกว่ารายจ่ายในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เช่น ค่าเห ล้ า ค่าบุ ห รี่ ค่าห ว ย

หรือค่าใช้จ่ายสำหรับอบายมุขต่างๆเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะพอกับความต้อง

การจึงเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับคน

ทำงาน หลายคนมีรายได้มากกว่าตอนเริ่มต้นทำงาน แต่ก็ยังไม่พอใช้จ่าย

ไม่พอใช้หนี้ ลองมองย้อนกลับไปในอดีต หากเราไม่ก่อหนี้ โดยเฉพาะหนี้

บัต ร เค ร ดิ ต เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการ

อย่างง่ายๆ ป่านนี้คงมีเงินเก็บมากมายหากคนทำงานอย่างคุณ จ่ายค่าเห ล้ า

ค่าบุ ห รี่ในแต่ละวัน เท่าค่าใช้จ่ายประจำวันโดยเฉพาะค่าข้าว ถ้างดเ ห ล้ า

งดบุ ห รี่ในแต่ละเดือน จะเหลือ

เงินค่าข้าวเป็นสองเท่าเลยทีเดียว!หากคุณมีรายได้หลักพัน หรือหลักหมื่น

ต้นๆ แต่ซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับราคาแพงใส่ไปทำงาน ใช้โทรศัพท์มือถือ

เครื่องละหลายหมื่นที่ยังต้องผ่อน ดื่มกาแฟ

แก้วละเกือบร้อย แม้จะเป็นความสุขของคนทำงานที่ถือเป็นการให้รางวัล

ตัวเองจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย แต่ความทุกข์ที่ต้องจ่ายหรือเป็นหนี้

จะตามมาในภายหลังพฤติกรรมและการใช้

ชีวิตเช่นนี้ ส่งผลให้คนทำงานส่วนใหญ่มีหนี้สิน แม้แต่คนที่ทำงานได้เงิน

เดือนสูงแต่บริหารรายได้ของตนเองไม่ดี ก็ไม่เหลือเงินเก็บเพราะส่วนมาก

ได้เงินเยอะก็ใช้เยอะตามไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่

เกี่ยวข้องกับความอยากได้อยากมีของคน ยกตัวอย่างง่ายๆ ตอนเป็นเด็ก

คุณอาจจะคิดว่า มีเงินแค่ 1 ล้านบาท ก็ถือว่ารวยแล้ว แต่เมื่อโตขึ้นมาเงิน

1 ล้านบาทอาจจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยมาก

ในสายตาคุณนั่นก็เพราะกิเลสไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่

กิเลสก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตาม ‘สภาพและฐานะนุรูปที่คุณต้องสร้างภาพให้

ปรากฏแก่สังคม’ ดังนั้นถึงจะมีเท่าไรก็ไม่พอใช้

เพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นลองพิจารณาดูว่าในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

คุณอาจมีรายได้แค่หลักพัน หรือหลักหมื่นต้นๆ จากรายได้ที่เพียงพอต่อการ

ใช้ชีวิตในหนึ่งหนึ่งเดือน เมื่อคุณมีความ

ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ รายได้ก็เกิดการไม่พอใช้ ต้องหมุนเงินเดือนชนเดือน

หลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มคิดว่าถ้ามีเงินเดือนสามหมื่นบาทก็คงพอค่าใช้จ่าย

อยู่ได้สบายๆ แต่เมื่อเงินเดือนคุณถึง

สามหมื่นเมื่อไหร่ก็กลับเข้าสู่พฤติกรรมเดิม เงินสามหมื่นที่คิดว่าพอ สุดท้าย

ก็ไม่พออยู่ดี จากที่เคยคิดว่า ‘ใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ’ พ ย ายามเปลี่ยนมาเป็น

‘อยากเก็บออมให้ได้เยอะที่สุด จนรู้สึก

ว่าออมเท่าไหร่ก็ยังออมไม่พอ’ หรือ สร้างหนี้ได้ แต่ต้องเป็น ‘หนี้เพื่ออนาคต’

ออมเงินกับปร ะกั นชีวิต และฝากเงินกับธนาคาร จะได้สบายตอนแก่ หรือมี

เงินเก็บไว้ใช้หากเกิดเหตุการณ์ฉุ กเ ฉิ น

หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นประเมินรายจ่ายจากเงินเดือนหรือรายรับอื่นๆ

ก่อนเสมอ เพื่อจัดสรรเงินเดือนเป็นส่วนๆ คิดว่าควรจ่ายอะไรเท่าไหร่บ้าง

จะได้รู้ว่าที่จ่ายไปแต่ละเดือนจนไม่เหลือกิน

เหลือเก็บนั้น รายจ่ายส่วนใดที่ไม่มีความจำเป็น ก็ค่อยๆ ตัดออกไป เรียกง่ายๆ

ว่า ใช้จ่ายอย่างประหยัด หากเก็บออม 1 ปี ได้ สัก 8 หมื่น เก็บออมได้ 3 ปี เป็น

2 แสน 4 หมื่น ระหว่างนั่นอาจจะไป

ฝากธ น าคา ร ล งทุ น ก็จะมีเงินเก็บเพิ่มได้ แม้ในอนาคตข้าวของเครื่องใช้

จะขึ้นราคา คุณก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าเทียบกับคนที่ทำงานมา 3 ปีเท่ากัน

แต่ไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียว ที่สำคัญคุณ

จะมีเงินสำรองนอนนิ่งๆ ไว้ใช้ได้ยามฉุ กเ ฉิ น เช่น ยามเ จ็ บป่ ว ย หรือเกิด

อุบัติเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป!

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b.

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 เทคนิคสร้างตัว “ผันตัวจากคนจน..กลายเป็นคนรวย”

1 เลิกอยู่อย่างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะยากซะแล้ว เพราะใครหลายค…