Home ข้อคิด คู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลที่เสมอกัน ถึงจะไปกันรอด

คู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลที่เสมอกัน ถึงจะไปกันรอด

หากวันนี้เพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่อย ากมีรักครั้งเดียวไปจนวันแก่เฒ่าไปด้วยกัน

เราอย ากที่จะแนะนำบทความ คู่ชีวิตที่ดี ต้องมีศีลที่เสมอกัน

จะรักกันไม่มีวันจืดจาง ไปดูกันว่าการที่จะรักกันจนวันแก่เฒ่านั้น

ทำไมคู่รักต้องมีศีลที่เสมอกันยุคนี้นั้น ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น

ที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ตลอ ดรอ ดฝั่งได้ เพราะหล า ยๆคน มักมองหาคนรักที่ดี

และบางคน มีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่หวัง ได้มาแบบไม่เป็นดั่งใจ

ฉะนั้น การมีคู่ชีวิตที่ดีต้องมีศีลที่เสมอ กันทั้งคู่ด้วย

เพราะ การที่เรามีคู่ชีวิตที่ดี สามาารถดูได้จากศีลดูได้

จากสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากัน เราจึงเรียกว่า คู่ดี

แต่เมื่อมีแล้วแต่ต้องอยู่บนความกั งว ลใจ หนักใจ วิต กกั งว ล

มันไม่ได้เรียกว่า… คู่ดี แต่มันเรียกว่า…คู่เว ร คู่กร รม สักวันหนึ่งที่เราหมดบุญต่อกัน

เมื่อถึงเวลามาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อ กันไว้ได้ การฉลาดในการเลือ กคู่นั้น

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีเพียงความสบายใจแค่อย่างเดียว มันไม่ได้

มันต้องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คนรอบข้าง หรือ การเป็นตัวของตัวเองแบบที่

ไม่ต้องเ ส แ ส ร้ งแกล้งทำ แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ หรือทุกข์ทนยอมรับในข้อเสี ย

ของอีกฝ่ายอยู่เสมอ หากคุณทั้งสองคน มีตรงนั้นแล้ว เราก็ขอ ดีใจกับคุณทั้งสองคนด้วย

ความรักของคุณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มันก็ย่อมยั่งยืน ไม่หนีห า ยไปไหน ย ามที่ทุ กข์หนัก

อย่ าไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเผชิญปั ญห าเพียงลำพัง หากในชีวิตนี้เราเจอคนแบบนั้น

คนที่รักเราโดยที่ไม่รังเกียจการกระทำที่ไม่ดีของเราเลย จงจำเอาไว้ว่า

จงรั ก ษ าเขาไว้ให้ดี นอ กจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครไหนที่รักเรา ยอมรับในตัวเราได้แบบนี้

ในชีวิตคนเราเราจะเจอคนเช่นนี้จริงๆสักกี่คน บางคนเจอแค่ครั้งเดียวในชีวิต

แล้วก็ไม่เจออีกเลย บางคนไม่เจอ แต่หากเจอแล้วอย่ าเอากิเ ล ส ความหลง ความเบื่ อ มา

นำทาง เพราะอารมณ์ชั่ ววูบนี่แหละ ทำให้ชีวิตต้องสู ญกับสิ่งมีค่าไป และมันก็เป็นอะไรที่น่าเสี ยดาย

 

ขอบคุณ ล อ ง คิ ด ,   k  i a d t i  k u n

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…