Home ข้อคิด จงเลือกรักผู้ชายที่พูดจาเพราะๆ คนแบบนี้พร้อมที่จะดูแลครอบครัว

จงเลือกรักผู้ชายที่พูดจาเพราะๆ คนแบบนี้พร้อมที่จะดูแลครอบครัว

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลือ กกใช้ชีวิตกับผู้ช ายสักคน

กับบทความ จงเลือกรักผู้ชายที่พูดจาเพราะ และพร้อมดูแลมาเป็นคนครอบครัว

ไปดูกันว่าทำไมถึงควรเลือ กผู้ช ายที่พูดจาเพราะมาเป็นสามีและฝากชีวิตนี้ไว้กับเขา

คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เพราะมาเป็นสามีหนุ่มสาว

ความรักเป็นสิ่งที่มีความหมายมากมายทีเดียวการตัดสินใจแต่งงาน

ก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าอ กเข้าใจกันอย่ างแท้จริง

มากกว่าที่จะตัดสินใจแต่งงานด้วยความรักแรกพบอย่ างไร

ก็ต ามไม่ได้หมายความว่าความรักแรกพบไม่ดี แต่เป็นข้อที่พึงระวังว่า

‘ความรักแรกพบเพียงอย่ างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

ที่จะนำมาใช้ ในการตัดสินใจจนกระทั่งนำไป สู่ชีวิตแต่งงานได้’

เราต้องการเวลาในการเรียนรู้ ที่จะทำความเข้าใจกันซึ่งต้องการเวลาของการเป็นคู่รัก

ในระยะเวลาหนึ่งมีความจำเป็นอย่ างมากที่จะต้องใช้ความสาม า ร ถกันสุดกำลังในการเลือ กคู่ครอง

เพราะว่าชีวิตจะมีสุขหรือทุ ก ข์ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้คนแบบไหน มาเป็นคู่ชีวิต

จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการคิดจะใช้ชีวิตเป็นคู่เลยทีเดียว

ความรักไม่ใช่เรื่องของใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของการเ อ าใจใส่ซึ่งกัน

และกันการพูดเพราะๆกับคนรักก็ค่อนข้างสำคัญย่ างมากในชีวิตเรานะคะ

หากพูดไม่รั ก ษ าน้ำใจก็ทำให้อีกคนรู้สึกไม่ดีได้บางครั้งอาจจะเสียคนรักไปเลย

ก็ได้ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะเดินเคียงคู่กันไป

จนตลอดชีวิต การพูดจาไพเราะมีองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกัน

1 เป็นคำจริงไม่ใช่คำโกหกหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เสริมความไม่อำความ

2 เป็นคำสุภาพไพเราะที่กลั่นออ กมาจากน้ำใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหຢาบคำ ด่ า คำประชดประชันคำเ สี ย ดสี

3 พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คำพูดนั้น

จะจริงและเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะทำให้เกิดโ ท ษก็ไม่ควรพูด

4 พูดด้วยจิตเมตต า พูดด้วยความปรารถนาดี อຢากให้คนฟังมีความสุขในข้อนี้

หมายถึงว่าแม้จะพูดจริงเป็นคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตยังคิดโ ก ร ธ

มีความริษຢามีอารมณ์ขุ่น มัวก็ยังไม่สมควรพูดเพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้และอาจก่อให้เกิดความเ สี ยหา ย

5 พูดถูกกาลเทศะ แม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์

และพูดด้วยจิตที่เมตต าแต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อม

ที่จะรับแล้วจะก่อให้เกิดผลเ สี ยได้เช่น จะกล า ยเป็นประจานหรือจับผิดกันไป

พูดถูกเวลา ( กาล ) คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไร

ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพูดถูกสถานที่ ( เทศะ ) คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไร

เหตุการณ์แวดล้อม เช่นไรจึงสมควรที่จะพูดหากพูดออ กไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเ สี ยอย่างไร

เช่น มีความหวังดีอย า กเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่ม เ ห ล้ า

แต่ไปเตือนขณะเพื่อนกำลังเ ม าอยู่ในห มู่เพื่อนฝูงทำให้เขาเ สี ยหน้าอย่างนี้

นอกจากเขาจะไม่ ฟังแล้วเราอาจเ จ็ บตัวได้ผู้หญิงนั้น ความอ่อนโยน เป็นสิ่งสำคัญอย่างไร

ก็ต ามอย่าเลือกผู้ช ายที่พูดไม่เพราะไม่ให้เกียรติเรามาเป็นคู่ครอง

มันจะทำให้เราไม่มีสุขไปตลอ ดชีวิต ความรักปั๊บปี้เลิฟนั้นน่ารักแต่เกือบ 90 เปอร์เซ็น

มันยังไม่ใช่ความรักการมีความรักเป็นเรื่องที่ดียกเว้นเมื่อรักใครสักคน

มากจนลืมรักตัวเองแม่ไม่ห้ามถ้าลูกจะเรียนรู้ผู้คนการสะสมความรักตั้งแต่เ ด็ กจะทำให้ด ว ง ต า

เจ้าเบิกกว้างพอในวัยที่ต้องเลือ กคู่ครองที่แท้จริง นุ่งสั้นถ้าลูกแฮปปี้กับมัน

แต่จงอย่ าลืมว่ามี ด ว งต าหมาป่าซ่อนอยู่ในทุกที่ ผู้ช ายในผับมีไว้

ให้บริหารเสน่ห์และรู้เท่าทัน มิใช่เพื่อลากขึ้นเตียง ผู้ช ายดี ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสมุด

พ่อสอนลูก ถ้าลูกด วง ต าเบิกกว้างพอลูกจะแยกออ กเองว่าใครคือหมาป่าใครคือทาร์ซานสำราญ

กับชีวิตเ สี ยให้พอเมื่อยังเป็นวันรุ่น การเ สี ยคนและใ

จแตกตอนเเก่เป็นเรื่องไม่งามทาลิปสติกสีน้ำต าลหรือสีดำ

บ้างก็ได้ถ้าลูกรู้สึกไม่เอนจอยกับชีวิตลิปสติกสีชมพูและแดง

แม่ว่ามันเลี่ยนจะตๅยไม่จำเป็นต้องยิ้มหวานให้ผู้ช ายห่วยๆ

แต่เก็บนิ้วกลางของลูกไว้เพื่อเป็นการรั ก ษ าม า ร ย า ท

ก็พอผู้ช ายที่พูดไม่เพราะกับลูกจงอย่ าเลือ กมาเป็นคู่ชีวิต

เพราะวันหนึ่งน้ำคำจะทำร้ า ยกันจนไม่เหลือสิ่งใดให้ทะนุถนอม

และอย่ าใส่บิ๊กอายกับขนต าปลอมตลอ ดเวลา

ความรักแท้จะมองเห็นลูกได้ชัดเจนกว่าถ้าลูกเป็นธรรมช าติมากพอ

 

ขอบคุณ a n g e  l m a g a z i n e s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…