Home ข้อคิด จงใช้ชีวิตอย่างคนจน แล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันจน (สอนใจดีมาก)

จงใช้ชีวิตอย่างคนจน แล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันจน (สอนใจดีมาก)

“ใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน” เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน

มักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัด อาจจะเพราะเคยผ่าน

ความลำบากมาก่อน แต่ที่จริง!ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อน หรือ

สมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่า ผู้เขียนเชื่อว่า คน

ยุคใหม่เอง ก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่ามีมาก

ต้องใช้มาก เพียงแต่ ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยม ที่เน้น

เรื่องของการบริโภค นิยมเป็นที่ตั้งผู้คนเชื่อว่าความสุข จะเกิดขึ้นได้จาก

การใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม ไม่มีแล้วสำหรับ

คำว่าลำบากก่อนสบายทีหลังเพราะต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลยผู้คน

ในยุคนี้ มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขมากกว่าคนในอดีต

นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดี เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือ

มีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไปอ่านเจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติ ทำให้

เราหยุดหันมาทบทวน พฤติกรร มของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป

แล้วก็ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เหมือนอย่างที่ชาว พุ ท ธ

ยึดเรื่องการเดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่า“บางคน

ที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มีหรือจนอาจจะเถียงว่า..”

ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจน ก็ถูกบังคับให้ต้องมีชีวิตแบบจนๆ อยู่แล้วล่ะ ถ้าความ

คิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก เบื้องหลัง

ของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับชีวิตมีบางคนบอกว่า

เห็นคนเก็บขยะเขากินอาหารถูกๆ ใส่เสื้อผ้าเก่าๆ เขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้า

ของร้านทอง กินอาหารในภัตตาคาร ใส่เสื้อผ้าหรู ราคาแพง

ก็เห็นเขาก็ยังรวยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่าข้อความนี้ คงไม่มีประโยชน์

อะไรที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ ชีวิตคนเราจะแตกต่างกัน ก็อยู่ที่ทัศนคติ ใน

การมองชีวิตที่แตกต่างนี้แหล่ะค่ะ การเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น มีทัศนคติในเชิงบวกเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวข้ามกำแพงที่มีอยู่ ในใจ

ของตัวเราเองได้“ใช้ชีวิตแบบจนแล้วคุณจะไม่มีวันจน”

การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กินอาหาร

ราคาถูกใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้ไม่

ฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้าง

หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างง่ายๆ เด็กที่จนเขาไม่มี

สิทธิ์เลือกอยู่แล้ว จานอาหารที่วางตรงหน้าก็คือสิ่งที่เขาต้องทาน แต่เด็กสมัยใหม่

บางคนสั่งอาหารมาทานไม่หมดถึงเวลาก็จะอ้อนสั่งอย่างอื่นใหม่ หากอยาก

สอนลูก ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องทานให้หมดเท่านั้นถึงจะสั่งใหม่ได้ เราต้อง

รับผิดชอบกับอาหารที่เราสั่งมาเด็กยุคใหม่หลายคน ที่นั่งกินข้าวร้านอาหาร

ตามสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เหมือนกัน มีเท่าที่จำเป็น

ก็พอ แต่บางคนกลับมีรองเท้าตั้งหลายสิบคู่ในคราวเดียวกันมันดูจะเยอะเกินไป

การอยู่ในสังคมบางครั้งเราก็จำเป็น ต้องเห็นเพื่อนร่วมงาน คือคนร่วมสังคม

ที่มีฐานะแตกต่างกัน เขาใช้ของแบรนด์เนม ราคาแพงเราไม่จำเป็นต้องไขว่

คว้า หาของเหล่านี้ มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบ

ของตัวเองที่เหมาะสมกับฐานะและรายได้ ของเรา ไม่สร้างหนี้ แล้วเราก็จะ

ไม่มีวันจนจริงๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมาก เท่าคนอื่นแต่มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่

จนแน่ๆการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือในความหมาย แบบจนๆนี่แหละที่จะบ่ม

เพาะกลายเป็นนิสัย ที่ติดตัวของเราไปเราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร

แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตรงกันข้ามถ้าเรา

ใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอด ถึงเวลาที่เราต้องขาดมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่างไร

เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรากินอาหารในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์

มื้อไหน ที่จะสร้างความสุข และความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยัง

เหลือติดกระเป๋ามากกว่าอีกด้วย ไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ถ้าวางแผนให้ดีๆนี่

เป็นตัวอย่างง่ายๆ“ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงยาก ที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัว

ขนาดไหน”และนี่เองที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย เราพยายามสอน

อยู่เสมอ แม้ว่าปัจจุบันหลายคน จะต่อสู้จนกลายมาเป็น คนร่ำรวยได้แล้วก็ตาม

ให้ลูกหลาน รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย เป็นพื้นฐานไว้ก่อนจากนั้นที่สำคัญ

คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไป ให้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิต

แบบ “คนจน”ในความหมายที่ว่า..คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้“แบบนี้ไม่มีวันจน”

แน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้เรียกว่า ใช้เงินแบบคนรวย

ทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ“อยู่แบบจนๆ”แบบนี้และไม่มีวันเป็นคนรวยกับเขาได้

แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่ ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เรื่องของบริโภคนิยม แต่อย่างไร

ก็ขอให้มีสติรู้เท่าทันโลก ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปรู้ว่าตัวเราเองกำลังทำอะไรอยู่

รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหนรู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็นให้สิ่งนี้เป็น

พื้นฐาน ที่ติดตัวเราไป ไม่ว่าจะที่ไหนๆในทุกๆวันเชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…