Home ข้อคิด จริงไหมที่คนที่ฉลาด ชอบมีเพื่อนน้อยๆ และไม่อยากจะวุ่นวายกับใคร

จริงไหมที่คนที่ฉลาด ชอบมีเพื่อนน้อยๆ และไม่อยากจะวุ่นวายกับใคร

งานวิจัยใหม่บ่งชี้ว่าคนฉลาด มักจะมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป หลายคน

คงเคยตั้งคำถามว่า “ชีวิตที่ดีนั้น เกิดจากอะไร” ใช่ชีวิตที่รายล้อมไป

ด้วยมิตรสหาย และครอบครัว หรือ เปล่า หรือว่าจะเป็นชีวิตที่รายล้อม

ไปด้วยเพื่อนสนิท เพียงไม่กี่คนกันแน่ผมเชื่อว่า คุณต้องรู้จัก ใครสักคน

ที่คุณคิดว่าเขานั้น เป็นคนที่ฉลาด เอามาก ๆ และคุณคงรู้ดีว่าคนเหล่านี้

มักจะมีเพื่อน และเพื่อนสนิทเพียง ไม่กี่คนเท่านั้น แล้วทำไมคนฉลาด

เขาถึงคบเพื่อนน้อยล่ะ วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กัน

งานวิจัยใหม่ได้ตั้งคำถามว่าหัวใจหลัก ของการมีชีวิตที่ดี

คือ อะไรโดยนักวิจัยได้ ทำการสำรวจ คนจำนวนกว่า 15,000 คน

ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 28 ปี แล้วพบว่า คนที่อยู่ในเขตชุมชน

ที่มีความหนาแน่น ของประชากรมาก จะระบุว่าพวกเขานั้น

ไม่ค่อยพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนัก นอกจากนี้

ยังพบว่ากลุ่มคน ที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กับ เพื่อนสนิทบ่อย  ๆ

จะระบุว่า พวกเขานั้น มีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมมาก

คนฉลาด คือ ข้อยกเว้นอย่างไร ก็ดี มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่

เพราะความสัมพันธ์ ที่กล่าวมานี้ กลับลดลงอย่าง เห็นได้ชัด

ในผู้ที่มีไอคิวสูงโดยความหนาแน่น ของประชากรได้ส่งผลกระทบ

ต่อคนฉลาด เป็นอย่างมาก และคนฉลาดมีความพึงพอใจ

ต่ำยิ่งกว่าคนทีมีไอคิว ต่ำกว่าถึง 2 เท่า หมายความว่า

ยิ่งคุณฉลาด คุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจ กับ ชีวิตน้อยลง

เมื่อต้องเข้าสังคม และพบเจอคนอื่น บ่อย ๆ แล้ว

ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น คนฉลาดจะโฟกัส ไปที่เป้าหมาย ระยะยาวคนที่มีไอคิวสูง

มักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะคนฉลาด

มักโฟกัสไปที่เป้าหมาย ในระยะยาวพวกเขา มีความสนใจ

และมีแรงผลักดัน ในการจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษา

ต่อในระดับบัณฑิต ศึกษา หรือ ได้ทำธุรกิจของตนเอง

ในระหว่างที่พวกเขา เดินตามความฝันพวกเขา ได้ลดการพบปะผู้คน

เพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝัน ของพวกเขา ให้เป็นจริง

คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่

อาจมองว่าการเข้าสังคม เป็นสิ่งรบกวนเขา และคอยทำให้เขาเสียสมาธิ

ในการที่จะก้าวไปให้ถึง เป้าหมายระยะยาว ของเขา ในทางกลับกัน

ก็คือมันส่งผลต่อความสุข ของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลัง

เดินตามเป้าหมาย คนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจ กับความฝัน

ที่แท้จริงของพวกเขาแทน ที่จะออกไปเทียว ในคืนวันเสาร์

พบปะกับเพื่อนสองสามคน ไม่ใช่ว่าพวกเขามอง ไม่เห็นคุณค่า ของเพื่อน

เพียงแต่ในระหว่าง ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่

พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการรบกวน สมาธิของเขาพัฒนาการ

ที่แตกต่างของคนฉลาด ในช่วงวิวัฒนาการของสมอง วิวัฒนาการของสมองมนุษย์นั้น

เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอด ของบรรพบุรุษในสภาพแวดล้อม

แบบทุ่งหญ้าสะวันนา เมื่อก่อนนั้น มนุษย์มีจำนวนประชากรต่ำ

และใช้ชีวิตแบบผู้ล่าผู้เก็บเกี่ยว มนุษย์ในสมัยนั้น จำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์

กับคนใกล้ชิดเพื่อความอยู่รอด และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป

เมื่อมองมาที่ปัจจุบันการใช้ชีวิตของมนุษย์ ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก

และการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไป อย่างง่ายดาย คนฉลาดมัก

จะเป็นผู้ที่จัดการ กับปัญหาต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันได้มากกว่านั่น

หมายความว่าคนฉลาดมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ

และรับมือกับเหตุการณ์ใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณฉลาดคุณ

จะยิ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถ

ผสมผสานสัญชาตญาณ ของบรรพบุรุษให้เข้ากับโลก ปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย

นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาด สามารถละทิ้ง ความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์

ในแบบของสังคมผู้ล่าผู้เก็บเกี่ยว เพื่อเลือกที่จะใช้เวลาไป กับการบรรลุเป้าหมาย

คนฉลาดเห็นคุณค่า ของความสัมพันธ์ ต่างจากคนทั่วไป คนฉลาดให้ ความสำคัญ

กับเพื่อน และสังคมเช่นเดียว กับคนทั่วไปนั่นแหละ

เพียงแต่ว่าพวกเขา ค่อนข้างเรื่องมาก เมื่อต้องแบ่งเวลา เพื่อให้ใช้อย่างคุ้มค่า

ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รัก เพื่อนหรือการสังสรรค์ เพียงแต่ว่าพวกเขา

ก็รักเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขาที่ต้องก้าวไป ให้ถึงเช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณ g  a n g b e a u  t y

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…