Home ข้อคิด ทักษะ 5 ข้อ ของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน

ทักษะ 5 ข้อ ของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน

5 ทักษะ ของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้ง ส ม อ งและหัวใจ

ควบคู่กันไปในการบริหารงาน ทักษะ 5 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตามคีย์เวิร์ดมีเพียง

แค่ต้องอาศัยความเข้าใจ และตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดีคือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อพัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่า

ในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้คนใน ทีมเกิดความสับสน

และลังเลใจในการปฏิบัติ งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่นในเป้าหมาย สามารถให้คำแนะนำ

และดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์สื่อสารได้ อย่างถูกต้องตรงประเด็น

และที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับ

มองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกัน และมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เอง

ได้ทุกอย่างในทุกหน้าที่ เพราะงานใหญ่คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

หัวหน้างานที่ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดง

ความสามารถตามความเหมาะสม หรือใช้คนให้เป็นให้เหมาะกับงาน

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการทำงานย่อมต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิค

หรือปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดีต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา แบบพร้อมเผชิญหน้า

ไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา สะสม จนยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่งในเรื่อง ผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจเข้าใจ

และปารถนาดีต่อลูกทีมด้วยความจริงใจเพราะผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่งแต่

จะบริหารงานโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของลูกทีม ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสียกำลังใจ

และถอดใจในการทำงานไปในที่สุดทักษะเบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้ อาจเป็น

คุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบหรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ ซึ่งแน่นอนหากขาดทักษะข้อไหน

ก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลัก ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้

พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริง ที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคนจนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้

 

ขอบคุณ  m-a c a d e m y.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…