Home ข้อคิด บางครั้งเราควรรู้จัก “แพ้ได้ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

บางครั้งเราควรรู้จัก “แพ้ได้ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วย เป็นบางครั้ง

กับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน

เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือกันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็น ของคนอื่น ที่แตกต่าง จากความคิด เห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัด กับ สิ่งที่เราคิดก็ตาม

แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไร ให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้วเรา ก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ

หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเรา ไม่จำเป็น

ต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป และความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด ตัดความรู้สึกที่ว่า

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิ ศ”ออกไปก่อน

เปิดใจรับฟังความคิดของเขา ถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน

อย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิ ด อย่าคิดแต่จะเอาชนะ สิ่งที่เขาคิดด้วย

การบอก หรือ คิดว่ามันผิ ด พร้อมกับยัดเยี ยดความคิดของเราให้เขา

แล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเอง

ก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลย ใช่ไหมแล้ว เขาหรือจะเชื่อเราได้

“แ พ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแ พ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสี ยทุกครั้งแล้ว

เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขั ดแ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเ ขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม

เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ ายแ พ้ของผู้แ พ้

ย่อมมีแต่ความเกลี ยดชั งและรอวันเอาคืน แ พ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ย

หมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้น

พร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย าก

ฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบ

ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลี ยด ชั งไปอีกนานแ พ้ให้เป็น

ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุกเรื่องแ พ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว

คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไ ร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อน

ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห ายไปทะเล าะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสี ย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสี ยบ้าง ในบ้างครั้ง

เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสี ยบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก

เสี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

 

ขอบคุณ  ห นั ง สื อ   I  n s p i r a t i o n   L i g ht s    U p  Y o u r   L i f e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…