Home ข้อคิด ประโยชน์ของการ “เป็นคนไม่อวดฉลาด”

ประโยชน์ของการ “เป็นคนไม่อวดฉลาด”

6 ข้อดีของการ “แกล้ง โ ง่ ” อยากรู้ต้อง อ่ า น แค่ 3 นาทีเท่านั้น รู้เลย

คงไม่มีใครอยากดูเป็นคน โ ง่ ในสายตาคนอื่น แต่การ พ ย า ย า ม ทำ

ตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือ แม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแง่

ลบมากกว่าแง่บวก ในขณะที่การแกล้ง โ ง่ ที่ดูเหมือนเป็นแง่ลบนั้นกลับ

ได้ประโยชน์มากกว่า

1. แกล้ง โ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน

ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วย

เหลืองานคนอื่น จนกลายเป็น “เจเนรัลเบ๊”ของที่ทำงานไปโดย ป ริ ย า ย

เมื่ออยู่บ้าน แทนที่จะได้พักผ่อน ก็กลับต้องทำโน่นทำนี่จนกลายร่างเป็น

“คุณแจ๋ว” ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงาน ตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมองว่า โ ง่

หรือทำอะไรไม่เป็น ก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่ง

วุ่นวายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่องที่จำเป็นมากกว่า

อย่างการวางแผนเพื่อเดินตามความฝัน

2. แกล้ง โ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็น

ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับ

อึ่งอ่างที่พองตัว อยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้ ตรง

กันข้ามกับคนแกล้ง โ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงไม่คับ

แคบ และยังสามารถ เดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่า

ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และก้าวหน้า

ต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาดจะยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลัง

เข้าคลองไปทุกที

3.แกล้ง โ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่ง ก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้อง

เป็นคนดูแลงานบ้านทุกอย่าง แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยก็ตาม แต่

ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้านไม่เก่ง จะสามารถหลีกเลี่ยง

งานน่าเบื่อนี้ไปได้

4. แกล้ง โ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัยถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกันที่บาร์เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และแกล้ง โ ง่

เออออตามเธอทุกอย่าง เธอจึงคุยอะไรต่อมิอะไรให้เขาฟังมากมาย ตั้งแต่เรื่องหน้าที่

การงานว่าเธอทำงานอะไร มีปัญหากับเจ้านายอย่างไร มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัว

มีใครบ้าง เธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไร ทำไมจึงเลิกกัน เธอชอบอะไร ไม่ชอบอะไร

ตลอด จนเธอไปศัลยกรรมจมูกที่ไหนบรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไปสืบ

ข้อมูลต่างๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้รื่องราว และไมมี่ พิ ษ ภัย

อะไรหรือพูดง่ายๆ คือแกล้ง โ ง่ นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบข้อมูลที่

ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆ ต า ย ใจจนไม่ทันได้ระวังตัวคุณสมบัติในการเป็น

ผู้ฟังที่ดีของคนแกล้ง โ ง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมาย เพราะ

เมื่อคนอื่นมองว่า คุณเป็นคน โ ง่ คนหนึ่ง ที่ไม่มี พิ ษ สงอะไร จะทำให้เขาระวังตัว

น้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้นคุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่อยากรู้

ได้เพียงแกล้ง โ ง่ เท่านั้น

5. แกล้ง โ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไร

เ สี่ ย ง ๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่อง โ ง่ ๆ เด็ดขาด ทำให้พวก

เขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

6.แกล้ง โ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลี คิดว่าเธอเป็นคนฉลาด และเธออยากให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึง

พ ย า ย า ม ทำตัวเป็นคนฉลาด แน่นอน เธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ดขาด

เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เธอจึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความ

ไม่รู้ทิ้งไปได้เลยส่วนวิชชุดา เธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับอัญชุลี เธอคิดว่า

ตนเองไม่ฉลาด ซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอไม่กังวลว่าใครจะมองเธอว่า โ ง่ เมื่อมีปัญหา

หรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ เธอกล้าที่จะถาม และขอคำแนะนำจากคนอื่น ทำให้ความ

สงสัยถูกกำจัดทิ้งไป และ ถูกแทนที่ด้วยความรู้ วิชชุดาจึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชุลี

ยังคงไม่รู้อยู่เหมือนเดิมด้วยความที่คนอวดฉลาด ต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าตน

เป็นคนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอ ที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้เพราะกลัว

ว่าจะทำให้คนอื่นมองว่าตนเอง โ ง่ หารู้ไม่ว่า การไม่ถามหรือการพ ย า ย า ม ทำตัว

ฉลาดนี่ล่ะ ตัวการสำคัญที่ทำให้เขา กลายเป็นคน โ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้

และเอ่ยปากถามออกไป ไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยได้ และความ

โ ง่ ก็จะหายไป แต่หากไม่กล้าถาม ความสงสัย และความไม่รู้ก็จะยังอยู่ตรงนั้น ความ

โ ง่ ก็ด้วยการถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไป จึงเป็นการ โ ง่ เพียงวินาทีเดียว แต่การ

แกล้งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถามทั้งที่ไม่รู้

จึงเหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้กับความ โ ง่ ไปตลอดชีวิต

ถ้าไม่ยอมแกล้ง โ ง่ เปิดใจรับฟังบรรดาพนักงานขายทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่า

มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้น ถ้าไม่ยอม

แกล้ง โ ง่ ออกไปท่องเที่ยวโดยไม่วางแผนดูบ้าง ก็คงไม่เคยมีประสบการณ์สนุกๆ ถ้าไม่

ยอมแกล้ง โ ง่ ทำเรื่องที่น่า เ สี่ ย ง ดูบ้าง ก็คงไม่มีทางรู้ว่า ความล้มเหลวเป็นอย่างไร

เพื่อไม่รู้จักความล้มเหลว ก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ยาก

ที่มา chit-in.com

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…