Home ข้อคิด มีหนี้แล้ว “เป็นทุกข์มาก” ชีวิตเราจะทำอย่างไร (เตือนสติไว้ดีมาก)

มีหนี้แล้ว “เป็นทุกข์มาก” ชีวิตเราจะทำอย่างไร (เตือนสติไว้ดีมาก)

คำแนะนำนี้อาจใช้ได้สำหรับหลายคน แต่มีอีกหลายคน ไม่แน่ใจว่าจะทำ

ได้หรือไม่ ถ้ามุ่งประเด็นที่“ใจ”ของเราอยู่อย่างใจสงบอิสระจากการถูกมัด

จากเรื่องภายนอกคิดว่าทุกอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นควรปฏิบัติดังนี้

1.มองโลกในแง่ดีให้มาก

คิดว่าการที่ติดหนี้สิน เพื่อการพัฒนา พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัด

การเงิ น แต่ก็ห้ามคิดว่า พัฒนามากเกินไป จนกลายเป็นฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักพอ

ที่แย่คือคิดเอาเ งินในอนาคต มาใช้โดยไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดีอย่างนี้

ก็เป็นหนี้หัวโต

2.อย่าเป็นคนรักษาหน้ามาก

บางคนมองการเป็นหนี้ คนอื่นเป็นการบอกว่า เราด้อย ไม่มีเงิ น ไม่มีทรัพย์

สมบัติทนไม่ได้ที่ต้องเป็นหนี้ ก็เลยไม่กล้าลงทุน ทำอะไรหรือยอมไปหา

เงิ นมาจากที่อื่นๆที่ไม่เหมาะสมแทน เช่น เล่นการพนันเสี่ยงโชคยอมข าย

ตัวข ายศักดิ์ศรีแลกเงิ น แย่กว่าการเป็นหนี้สถาบันการเ งินเสียอีก

3.มองว่าการมีหนี้ ก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเอง

และฝึกการบริหารจัดการ เรื่องเงิ นเรื่องทองให้ได้ถ้าทำได้ฝ่าฟั นได้จะเป็น

ผู้มีประสบการณ์แกร่งขึ้น

4.บอกตัวเองเสมอว่าคนที่เครียด

ควรเป็นเจ้าหนี้ อย่ามองเพียงแค่ว่าเจ้าหนี้ มีความสุขจากการได้ด อกเบี้ยเงิ นกู้

อย่างเดียว มีเจ้าหนี้จำนวนมาก ก็ขาดทุนไปไม่น้อยซึ่งควรจะช่วยกันทั้งลูกหนี้

และเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายอย่าเอาเปรียบกันดีที่สุด

5.เผื่อใจสำหรับการใช้หนี้ไม่ได้

อาจต้องยอมข าย หรือเสียอะไรบางอย่างบ้าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้

ได้ อย่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เ งินทองของนอกกาย

ไม่ต ายก็หาใหม่ได้อย่าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากเกินไป เพราะคุณค่า

ที่เกิดขึ้นเกิดจากใจของเราต่างหาก ที่ไปสร้างเงื่อนไขทางความคิดตัวเอง

6.ผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ข ายชดใช้หนี้

อย่าลืม“ทรัพย์สินทางปัญญา” ต้องพย าย ามหาออกมาใช้ให้มากที่สุดเชื่อ

ว่าไม่มีทรัพย์ใดจะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง7.คิดหาทางเลือกอื่นๆ

ไว้เมื่อหนี้มีปัญหาอย่าคิดสั้นๆ อย่าลืมว่าปัญหา มักจะมีทางออกสำหรับผู้ที่

ฝึกคิดเสมอ

8.การเป็นหนี้ในแง่ดี

คือว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืม

ก็กลับมาทบทวนบอกตัวเองว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”อย่าไปหวังใครจะมา

ช่วยเราถ้าเรายังไม่เริ่มต้นคิดช่วยเหลือตนเอง

9.ฝึกตนเองมุ่งมั่น

ในการทำงานไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้อยู่ในสมองให้มากนัก

มีความรับผิดชอบต่อชีวิตและหนี้สิน เมื่อนั้นจะรู้สึกมีความสุขมากและจะ

ภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีให้ชมตัวเองบ่อยๆได้

10.ถ้าโดนเจ้าหนี้ทวงอยู่เรื่อยๆ

ใช้วิชาการเจรจา ต่อรองแสดงความจริงใจว่ าจะผ่อนส่งให้ถ้าเขาอย ากได้

มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรงๆว่าไม่สามารถทำได้ในเวลานั้น

(แต่จะพย าย ามหามาให้)เพราะเขาเอง ก็กลัวจะไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นหา

ข้อตกลงรอมชอมดีที่สุดอย่าเครียดไปก่อน เพราะกลัวว่าจะทนต่อการถูก

ทวงไม่ไหวอย่าลืมว่าเจ้าหนี้บางราย เป็นพวกจู้จี้จุกจิกย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งควร

เห็นใจเขา เพราะเงิ นของใครก็หวงห่วงเป็นธรรมดา

11.คนที่ค่อนข้างเครียดคิดมากเรื่องการเป็นหนี้

ให้สำรวจตนเองว่า เป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่ ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร

เช่น ทำให้ขยันขึ้น ทำให้หมดเรี่ยวแรงในการต่อสู้กับปัญหากันไหมถ้าเป็น

ประเด็นหลังอาจต้องรับการบำบัดรักษาทางด้านสุขภาพจิตจะดีกว่าหาก

ปล่อยไว้ชีวิตจะค่อยๆหมดพลังในการดำเนินชีวิตในที่สุด“ผมคิดว่าไม่จำเป็น

อย่ามีหนี้ดีที่สุด หากต้องมีขอให้มีหนี้สินเพื่อเป็น ทรัพย์สินที่มั่นคงในอนาคต

มากกว่าหนี้สูญเช่นหนี้จากการฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่ไร้สาระ หาความสุข

ที่มากเกินพอดีการเล่นการพนัน ติดย าเ สพ ติด เป็นต้นดูๆไปก็น่า เหนื่อยใจ

ไม่น้อยขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมีหนี้อยู่ด้วยว่า ความพย า ย า มอดทน

อยู่ที่ไหนหนี้ทางใจก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป”แต่ถ้าไม่สามารถจัดการได้คุณ

อาจจะ “ป่วย”เพราะหนี้ได้เช่นกัน

ขอบคุณที่มา : p a t t a n a k i t

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…