Home ข้อคิด วิธีขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

วิธีขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอขมาพ่อแม่ในสิ่งที่เรานั้นเคยได้ล่วงเกินพ่อแม่

ของเราไม่ว่าจะด้วยวาจา กาย ใจ กับบทความ วิ ธีขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

หล า ยๆ ท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้น ทำดีกับใครไม่ขึ้น มันเป็นเพราะว่าเรา

ไม่รู้จักคำว่ากตัญญู ไม่รู้คุณผู้มีพระคุณ ฉะนั้น มันจึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้ผลของการกระทำ

มันส่ งผลมาในหลากหล า ยรูปแบบมากขึ้น และต่อจากนี้ อย่ างแรก คือ การไปปล ดแก้กร ร ม

คนที่เป็นลูก ก็ควรเข้าใจพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามา ตั้งแต่เรายังเล็ก อย่ าทำให้ท่านเสี ยใจ

เพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำต าต ก ก็ไปขอโท ษท่านซะ พ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน

ทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่าย มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิธีตอบแทนคุณพ่อแม่ ที่ลูกๆ ควรทำ

1 คนเป็นลูกต้องไม่ประพฤ ติตัวที่ทำให้เสื่ อ มเสีย ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล รักษ าน้ำใจท่าน

โดยเฉพาะคำพูด แม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไร ขอให้มีสติ ให้นิ่งเสีย

2 ช่วยเหลือ การงานท่าน แบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่าน มีโอ กาสพักผ่อนได้เต็มที่ ให้ท่าน มีชีวิตที่ดี

3 เลี้ยงดูท่าน หากเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะเวลาที่ท่านชร า ใส่ใจทุกเรื่องของท่าน

ทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอน สุขภาพโ ร คภั ยไ ข้เจ็ บ เพื่อให้ท่าน มีความสุข ในวัยของท่าน

4 หากท่านยัง ไม่มีความศรัทธาในพระพุ ทธศ าสนา คนเป็นลูกควรต้องพย าย าม

แนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรม ให้ท่านสร้างบุญบารมี ให้ถูกต้องทั้งการทำทาน การถือศีล

การเจริญจิตภาวนา และหากต้องใช้กร ร มวิธีใด ขอให้คำนึงถึง ความเห มาะสม

นึกถึงโอ กาสเท่า ที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัด ไปทำบุญนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญู ต่อพ่อแม่มากแล้ว

วิธีที่จะ ขอขมาพ่อแม่

เมื่อตอนเช้า ตื่น มาไหว้พระ สวดมนต์ จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่ างดีที่พ่อแม่ท่านชอบ ให้ท่านรับประทาน

พอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ เอากะละมังใส่น้ำอุ่น ล้างเท้าให้ เอาส บู่ฟอ ก ให้สะอาด

ล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกที หาผ้าเช็ ดตัวผืนเล็กๆ มาเช็ ดให้แห้ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้าที่ซื้ อมาให้ท่าน

แล้วก็พูดว่ากร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ ขอให้คุณพ่อแม่ อ โหสิกร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด

แล้วกราบเท้า ท่านสามครั้ง เอาเท้าท่านคนละข้าง เหยี ย บที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา

 

ขอบคุณ   s a n   –  s a b a i

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…