Home Uncategorized วิธีรับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน (ยิ่งบ่น ยิ่งด่า ก็ยิ่งดื้อ)

วิธีรับมือลูกดื้อต้องทำแบบนี้แทน (ยิ่งบ่น ยิ่งด่า ก็ยิ่งดื้อ)

1. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขา

ในเวลาแบบนี้เพราะเวลาที่คนเรามีอ ารมณ์ติ ดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้า

หัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อ ารมณ์เย็นลงซะก่อน

2. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะ

ทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาที่สำคัญ ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำ

ความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

3. หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่ างไรดี

เมื่อวิเคร าะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิ ธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

ออกมาจนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้แต่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก เพราะ

ถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจ และไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

4. หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทาง

ให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเราและเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูก

ด้วยเช่นกัน

5. หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูก

อย่างเต็มที่เพราะพ ลั งสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็งไปถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจ

ในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

6. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ลูกพูด

มาเพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมการ

ทำแบบนี้ จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเราและเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

7. ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิ ธีแก้ไขปัญหาด้วย

ตัวเองแล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหมผู้ใหญ่อย่ าง

เราอาจ จะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อย แต่จริง ๆ แล้ว

เมื่อถึงที่สุดลูก ๆ จะมีความสามารถ และวิ ธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญชาตญาณใน

การเอาตัวรอดนั่นแหละ

ขอบคุณที่มา : a a n p l e a r n . c o m

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In Uncategorized

Check Also

10 เทคนิคสร้างตัว “ผันตัวจากคนจน..กลายเป็นคนรวย”

1 เลิกอยู่อย่างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะยากซะแล้ว เพราะใครหลายค…