Home ข้อคิด หนี้ก็เป็นเปรียบเหมือนครู มีไว้เพื่อเรียนรู้..ไม่ใช่ให้วิ่งหนี

หนี้ก็เป็นเปรียบเหมือนครู มีไว้เพื่อเรียนรู้..ไม่ใช่ให้วิ่งหนี

การผิดชำระหนี้ แบบไม่มีไม่หนี ไม่จ่ายเป็น การกระทำ ที่ไร้ความรับผิดชอบ

หลายคนบอกว่า การ“หนีหนี้”มันคือทางเลือกหนึ่งของ “ลูกหนี้”ผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่

ทางเลือกนะ มันเป็นเพราะเขาเลือกเดินผิดทาง จนบีบบังคับให้ตัวเอง

“ไม่มีทางเลือก”มากกว่า ทั้งๆที่..เราสามารถเลือกให้ตัวเอง

ไม่เป็นหนี้ได้ตั้งแต่แรก เราสามารถเลือกเป็นหนี้ได้ หลายประเภท

เราเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ และเราสามารถเลือกให้ชีวิต

มีทางเลือกได้ “หนี้สิน คือ ภาระผูกพัน ในปัจจุบันที่เป็นผล

จากการกระทำในอดีต” ถ้าไม่อย ากมี ภาระผูกพัน เกิดตั้งแต่แรก

ก็สามารถเลือกไม่สร้างหนี้ได้ หรือถ้าจำเป็น ต้องสร้างหนี้จริงๆ

สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ เรียนรู้ เพื่อทำคามรู้จักหนี้สินนั้นๆ

เพราะเรามีโอกาส จะได้อยู่กับมัน ผูกพันกันไปอีกนาน

โดยปกติแล้ว หนี้สินจะถูกแบ่งเป็นหนี้ดี และหนี้ไม่ดี

หนี้ดีคือ..หนี้ที่สร้างประโยชน์กับชีวิตเช่นเงิ นกู้ยืมก.ย.ศ.

ที่กู้ยืมมาเพื่อให้ลูกหลาน มีการศึกษาและอนาคตที่ดี,

เงิ นกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาฯ เพื่อการลงทุน

ที่คำนวณออกมา แล้วได้ผลตอบแทน

ที่คุ้มค่าเงิ นลงทุนหรือ สินเชื่อสำหรับธุรกิจ

หนี้ไม่ดี..สำหรับผมก็คือหนี้ที่สร้างเพื่อตอบสนอง

ความต้องการส่วนตัว เช่น ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

หรือรูดบัตรเครดิต จนลืมตัวซื้อของเพื่อตอบสนอง

กิเลสของตัวเอง ซื้อรถโดยไม่มีความจำเป็น

ซึ่งตรงนี้เราสามารถ เลือกได้ว่าจะเป็นหนี้แบบไหน

การพิจารณาและอ่ านสาระสำคัญของสัญญา

หรือสินเชื่อโดยละเอียด ก็ช่วยให้เรามีทางเลือกได้

อีกทั้งเลือกแหล่งเงิ นกู้ ที่น่าเชื่อถือ เลือกอัตราดอ กเบี้ย

ที่สมเหตุสมผล เลือกค่างวด หรือวิธีการชำระคืนได้

ดังนั้นคนที่มีความพร้อมในการสร้างหนี้จะพิจารณา

รายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเลือกหนี้สินที่เหมาะสม

ให้กับตัวเอง เพราะทุกอย่างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรก

สำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นหนี้แล้ว จ่ายต่อไม่ไหวการปรับโครงสร้างหนี้

ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถ เลือกทำเพื่อลดภาระด อกเบี้ยได้

รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมหนี้ แต่ก็ควรหาสาเหตุด้วยว่า

เพราะอะไรถึงจ่ายหนี้ไม่ไหว เพราะมันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก

เพราะเราสร้างหนี้ผิดประเภท หรือเพราะผิดพลาด ในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งเราเลือกที่จะเรียนรู้ ปรับพฤติก รรมการเงิ น

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิ น ไม่ให้ตัวเองสร้างหนี้ที่เกินตัวขึ้นมาอีกได้

ในอนาคตเห็นมั้ยว่า..ชีวิตเรามีทางเลือก

ให้เรียนรู้และอยู่กับหนี้ อย่างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

 

ขอบคุณ t o d a y . l i n e . m e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…