Home ข้อคิด อย่าพยามยามทำตัวเป็น “คนฉลาด” เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมาก

อย่าพยามยามทำตัวเป็น “คนฉลาด” เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมาก

ชาร์ลีมังเกอร์เป็นคู่หูของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ มักจะมีแนวความคิดกลับด้านแปลกๆ ใน

การนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต มังเกอร์ได้แนวคิดที่เรียกว่า “คิดกลับด้านเสมอ”

เพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาย ากๆที่เขาต้องเจอ จากจาโคบีนักคณิตศาสตร์ ชาวเยอรมนี

โดยมังเกอร์ได้ใช้แนวคิดนี้ในครั้งแรกตอนที่เขาได้ รับมอบหมายให้เป็นนักอุตุนิยมวิทย า

ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตนักบินมังเกอร์ใช้การคิดกลับด้านว่า “ทำยังไงได้บ้าง ที่จะทำให้นักบิน

ถึงแก่ชีวิตได้”แทนการคิดว่า “ทำยังไงที่จะให้นักบินมีชีวิตรอดได้บ้าง” และให้เขาได้คำตอบ

ออกมา 2 วิธีคือการพานักบินไปอยู่อากาศที่หนาวจัด และสองคือการพานักบินไปอยู่ในที่

สภาพอากาศย่ำแย่มาก จนนักบินไม่สามารถลงจอดได้ และน้ำมันหมดเมื่อเขาได้คำตอบแล้ว

เขาก็จะพย าย ามหลีกเลี่ยง ไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อที่จะทำให้นักบินอยู่ได้ อย่าง

ปลอดภัย การใช้แนวคิดกลับด้านนนี้ก็สามารถนำมาใช้กับคำถามที่่ว่า “ทำอย่างไรให้รวย”

โดยพลิกกลับและถามอีกคำถามแทนด้วย “ทำอย่างไรไม่ให้ถังแตก”ซึ่งมังเกอร์บอกว่ามีเพียง

3 วิธีที่จะทำให้ถังแตก คือสุ ร าผู้หญิงและกู้เงิ นมาลงทุน และเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็แค่หลีก

เลี่ยงมันเท่านั้นเอง เรายังสามารถนำการคิดกลับดานแบบนี้ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

หากคิดว่า“ทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จ” ก็ให้คิดว่า“ทำอย่างไรจะล้มเหลวแทน” เช่น

ความเกียจคร้านความอิจฉาการดูถูกความสามารถตัวเอง ก็ให้หลีกเลี่ยงการทำสิ่งเหล่านี้

แล้สเราก็จะประสบความสำเร็จ หรือหากเรามีเป้าหมายที่จะออกกำลังกาย5วัน/สัปดาห์อย่า

เพิ่งคิดว่าจะทำได้ไหม ให้ลองคิดว่าอะไรที่จะขัดขวาง ไม่ให้เราไปยิมและเมื่อได้คำตอบ

เราก็หลีกเลี่ยงที่จะให้มันเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ในชีวิตของเราทั้งความสัมพันธ์

กับคนรอบข้าง การลงทุนความเป็นผู้นำ เราสามารถนำแนวคิดกลับด้านนี้ไปใช้ได้ทั้งสิ้น

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…