Home ข้อคิด “เลี้ยงลูกอย่างไร” ให้มีจิตใจเข้มแข็งและอยู่รอดในสังคมได้

“เลี้ยงลูกอย่างไร” ให้มีจิตใจเข้มแข็งและอยู่รอดในสังคมได้

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมของเรามักมีเรื่องที่รุนแรงและคาดไม่ขึ้นเกิดขึ้น

อยู่บ่อยครั้ง อย่างกรณีของสนามสอบโรงเรียนวัดสิงห์ที่มีแก๊งวัยรุ่นเข้ามาทำ

ร้ายคนที่สอบและคุณครู ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคน

ครุ่นคิดว่าในเมื่อสังคมยังมีคนหลายประเภทแบบนี้ จะทำยังไงให้ลูกไม่โอน

อ่อนต่อสิ่งรอบตัวและอยู่รอดในสังคมได้ วันนี้เราจึงนำวิธีการเลี้ยงลูกให้เขามี

จิตใจเข้มแข็งมาฝากค่ะ

ใช้ความรักของพ่อแม่

ความรักคือสิ่งทีชุบชูจิตใจ และหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเขามีคุณค่าพอที่จะ

เป็นที่รัก จิตใจที่เข้มแข็งของลูกจะมีพื้นฐานมาจากการที่เขารู้สึกปลอดภัย และ

บ้านควรเป็นสถานที่แรกที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้น พ่อแม่ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน เมื่อความรักของพ่อแม่เต็มแล้วก็จะไหลมาสู่ลูกโดยไม่รู้ตัว

ความรัก ความปลอดภัยนี้เองที่จะทำให้ลูกมีพื้นฐานของความมั่นคงทางจิตใจที่ดี

เมื่อลูกต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค เขาก็จะมั่นคงและไม่ซวนเซได้ง่าย

ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูก

เวลาคุณภาพคือเวลาที่มีให้กันและกัน ให้เวลาในการรับฟังและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้

สึกของลูก ใช้เวลาเหล่านั้นในการฟูมฟักให้ลูกรู้สึกสึกว่าพ่อแม่พร้อมที่จะอยู่เคียง

ข้างเขา จะทำให้ลูกรู้สึกไว้วางใจและมั่นคง ส่งผลให้เป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดี

ปลูกฝังระเบียบวินัย

ระเบียบวินัยคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกรู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้จักที่จะ

ทำตามกติกา ทำให้รู้ว่าการรอคอยคือสิ่งสำคัญ ก็จะทำให้มีความอดทน หากลูกไม่รู้จัก

รอคอย อยากได้อะไรต้องได้ ก็จะทำให้เป็นคนที่มีความอดทนทางอารมณ์ต่ำ ถ้ามี

อะไรขัดใจก็จะทำให้หงุดหงิด มีปัญหาเวลาอยู่กับคนรอบข้าง

ฝึกให้ลูกทำอะไรได้ด้วยตัวเอง
พ่อแม่ไม่สามารถอยู่ค้ำฟ้า การสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพราะจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ และมีความภาคภูมิใจว่าเขาทำสิ่งต่างๆ

ได้ อย่าคิดว่าลูกเป็นเด็กและต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอด การไม่ยอมปล่อยให้ลูก

ลองทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เขาติดสบาย ไม่กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ

อย่าแก้ไขปัญหาแทนลูกทุกเรื่อง

เมื่อลูกเกิดปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในแบบที่ประเมินแล้วว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

พ่อแม่อาจลองปล่อยให้ลูกพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองดู เพื่อฝึกฝนทักษะ

การแก้ปัญหา (Problem-solving skill) เพราะถ้าลูกไม่เคยได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

เลย พ่อแม่คอยแก้ปัญหาให้ตลอด เมื่อเจออุปสรรคก็จะไม่เข้มแข็งและท้อแท้ได้ง่าย

ให้ลูกเท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง

สอนให้ลูกรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างๆ ในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต่างต้องมี

แต่ที่สำคัญคือการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้เหมาะสม และรับรู้ให้ได้ว่า

ตัวเองรู้สึกแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นโกรธ ดีใจ เสียใจหรือผิดหวัง เพราะเมื่อยอมรับได้ การจัด

การกับอารมณ์ก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น รู้ว่าโกรธแต่ก็จะไม่อาละวาด

แบบอย่างที่ดีที่สุดคือพ่อแม่

ลูกคือนักเลียนแบบ และพ่อแม่คือต้นแบบที่ใกล้ชิดลูกที่สุด การทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

จะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีมากกว่าคำพูด หากอยากให้ลูกมีจิตใจเข้มแข็ง พ่อแม่ก็ต้องมีจิตใจ

เข้มแข็งเช่นกัน เมื่อมีอุปสรรคต่างๆ เข้ามา แล้วพ่อแม่ก็จัดการได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าผล

ที่ออกมาอาจจะดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ ลูกก็จะเห็นเป็นตัวอย่าง เมื่อเจอ

ปัญหาบ้าง เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้และเชิญหน้า พร้อมกับยอมรับมันได้

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

ประโยชน์ของการ “เป็นคนไม่อวดฉลาด”

6 ข้อดีของการ “แกล้ง โ ง่ ” อยากรู้ต้อง อ่ า น แค่ 3 นาทีเท่านั้น รู้เลย คงไม่มีใครอยากดูเ…