Home ข้อคิด เลี้ยงลูกไม่ให้สบายเกินไป เพื่อป้องกันโรค “ไม่รู้จักลำบาก”(อยากได้พ่อแม่ได้อ่าน)

เลี้ยงลูกไม่ให้สบายเกินไป เพื่อป้องกันโรค “ไม่รู้จักลำบาก”(อยากได้พ่อแม่ได้อ่าน)

พ่อแม่หลายท่าน แน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบากมาก่อน หลายคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด

-อย ากได้อะไรก็ต้องได้

-อย ากให้มีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน

-อย ากกินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่าไม่อย าก

ให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน เช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ…ที่จะทุกข์ใจมากที่สุด

จนตอนนี้มีโร คใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโร คไม่รู้จักความลำบาก โ รคใหม่ที่เกิดขึ้นกับ

เด็กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูก

ออกไปเผชิญโลกความจริงที่ว่า “ชีวิตคนเราจะรวยหรือจน” ทุกคนก็ต้องพบกับความ

ลำบากกันทั้งนั้ นไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูกด้วย

ซ้ำ ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ ในการดำเนิน

ชีวิตจริง พ่อแม่บางคนไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย

ลูกมีหน้าที่เรียนเท่านั้น ผลักดันลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง

อยู่ในคอนโดหรูค่าเช่าค่ากิน ค่าอยู่พ่อแม่ออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอมเพราะ“ไม่อย ากให้ลูกลำบาก” เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด คำแรกที่ได้ยินคือ

ขอเ งินเพิ่มเงิ นไม่พอ ต้องทำกิจกร รม“พ่อแม่ก็เชื่อสุดหัวใจ” ส่งเงิ นให้อยู่ร่ำไป

ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จนในที่สุดความจริงก็เปิด

เผยว่า ลูกเอาเงิ นที่พ่อแม่ส่งให้ไปเที่ยว สำมะเลเทเมาตามผับบาร์คนเป็นพ่อแม่

เสียใจอย่างยิ่ง ได้แต่โทษตนเอง ที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบากนี่

แหละหนา เขาถึงเรียกว่า“พ่อแม่รังแกฉัน” ไม่สอนลูกให้หาเงิ นเองมีแต่ประเคน

เ งินให้ลูก พอเงิ นหมดลูกหาเงิ นไม่เป็น “เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกก็จะทนทุกข์

ลำบาก” ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่าแม้

คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะเรียบง่ายและสอนให้เขา

ผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

และเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคน

เลี้ยงลูกในวันนี้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก p o o d d e e

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…