Home ข้อคิด (แนวติดเรื่องหนี้) หนี้มีไว้ให้สู้ชีวิต เหมือนดั่งครูไม่ใช่ให้วิ่งหนี

(แนวติดเรื่องหนี้) หนี้มีไว้ให้สู้ชีวิต เหมือนดั่งครูไม่ใช่ให้วิ่งหนี

การผิ ดชำระหนี้ แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่าย เป็นการกระทำ

ที่ไร้ความรับผิดชอบ หลายคนบอกว่า…

การ “หนีหนี้” มันคือทางเลือกหนึ่ง ของ “ลูกหนี้”

ผมว่าแบบนี้ มันไม่ใช่ ทางเลือกนะ

มันเป็นเพรา ะ เขาเลือกเดินผิ ดทางจนบีบบังคั บ ให้ตัวเอง “ไม่มีทางเลือก” มากกว่า ทั้ง ๆ ที่..

เราสามารถเลือกให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ได้ตั้งแต่แรก

เราสามารถเลือกเป็นหนี้ ได้หลายประเภทเราเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ และเราสามารถ

เลือกให้ชีวิตมีทางเลือกได้ “หนี้สินคือ ภาระผูกพัน ในปัจจุบันที่เป็น ผลจากการกระทำในอดีต”

ถ้าไม่ อย ากมีภาระผูกพันเกิด ตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกไม่สร้างหนี้ได้หรือถ้าจำเป็น

ต้องสร้างหนี้จริง ๆ สิ่งแรก ที่ต้องทำก็คือเรียนรู้เพื่อทำคามรู้จักหนี้สินนั้นๆ

เพราะเรามีโอกาส จะได้อยู่กับมันผูกพันกันไปอีกนาน

โดยปกติแล้วหนี้สิน จะถูกแบ่งเป็นหนี้ดี และหนี้ไม่ดี

หนี้ดี คือ..หนี้ที่สร้างประโยชน์ กับ ชีวิตเช่น เงิ น กู้ยืม ก.ย.ศ.

ที่กู้ยืมมาเพื่อให้ลูกหลาน มีการศึกษา และอนาคตที่ดี

เงิ น กู้ยืม เพื่อล งทุ นในอสังหาฯเพื่อการล งทุ น

ที่คำนวณออกมาแล้ว ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงินล งทุ นหรือสินเชื่ อสำหรับธุรกิจ

หนี้ไม่ดี..สำหรับผมก็คือ หนี้ที่สร้าง เพื่อตอ บ ส นอง

ความต้องการส่วนตัว เช่น ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

หรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัวซื้ อของเพื่อตอบสนอง

กิเล ส ของตัวเอง ซื้ อรถโดย ไม่มีความจำเป็น ซึ่งตรงนี้ เราสามารถเลือก ได้ว่าจะเป็นหนี้แบบไหน

การพิจารณาและอ่า นสาระ สำคัญของสัญญา หรือ

สินเชื่ อ โดยละเอียดก็ช่วยให้เรามีทางเลือกได้อีกทั้งเลือก แหล่งเงิ น กู้ ที่น่าเชื่อถือ

เลือก อัตรา ด อ ก เบี้ยที่สมเหตุสมผล เลือกค่างวด หรือ วิธีการชำระคืนได้

ดังนั้น คนที่มีความพร้อมในการสร้างหนี้

จะพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเลือกหนี้สินที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

เพราะทุก อย่างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรก สำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นหนี้แล้วจ่ายต่อไม่ไหว

การปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถ เลือกทำเพื่อลดภาระ ด อ ก เบี้ยได้

รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมหนี้ แต่ก็ควรหาสาเหตุ ด้วยว่า เพราะอะไร ถึงจ่ายหนี้ไม่ไหว

เพราะมันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก เพราะเราสร้างหนี้ ผิดประเภท หรือ เพราะผิ ดพลาดในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งเราเลือก ที่จะเรียนรู้ปรับพฤติกรรม การเงินเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน

ไม่ให้ตัวเองสร้างหนี้ ที่เกินตัวขึ้น มาอีกได้ในอนาคตเห็นมั้ยว่า..

ชีวิตเรามีทางเลือกให้เรียนรู้ และอยู่กับหนี้ อย่างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

 

ขอบคุณ  t o d a y. l i n e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…