Home ข้อคิด 10 นิสัยผู้หญิงเก่ง ไม่จำเป็นต้องไปง้อผู้ชาย ถ้าผู้ชายมันแย่ ก็พึ่งตัวเองได้

10 นิสัยผู้หญิงเก่ง ไม่จำเป็นต้องไปง้อผู้ชาย ถ้าผู้ชายมันแย่ ก็พึ่งตัวเองได้

1.พวกเธอทำงาน หนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่นอย่างไร

ก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อย่างชาญฉลาดมี

ไหวพริบรู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม กับ ทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

2.พวกเธอมี ความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือ ความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่น คลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริยาท่ าทางล้วนเด่นชัดว่ าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

3.พวกเธอ พัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีกทำเอาผู้ชายต้องอา ย

ม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอไม่ยอม ให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพยายามทำทุกอย่าง ๆ

เท่าเทียมกัน กับ คนอื่นผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้อง ผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5. พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหา รเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่ร า ยชั่วโมงเหมือนสมัยก่อน

แต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะยาว ร า ยวัน ไปจนถึงร า ย ปีว่าจะต้องพยายามบรรลุเป้าหมาย สิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสี ยเวลาไปกับเฟซบุ๊ คหรือมัวนั่งแช ทไล น์ โทรศั พท์เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป ให้เวลากับครอบครัว หรือไป ทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ ความสำคัญ กับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่าง เ ช อ ริล แซนเบิร์กซีโอโ อ

ของเฟซ บุ๊ ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพยายามทำงานอย่างหนักแ ละมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พยายามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้

คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไ ม่มีความสุข

7.พ วกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย

ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับบางครั้ง

อาจจะต้องทำงานหนักกว่า หัวหน้าที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอย่างแน่นอน

8.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิง ที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้ าเพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หา ผู้ ช าย

ตามหาความรักจนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้วยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้

สวยแบบนางงามแต่ใน แต่ละวันมีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง

เย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอยากเป็นผู้หญิ งเก่งแต่ไส้แห้งไม่มีรายได้ พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอ

จะโฟกัสกับรายได้ และลดรา ยจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงินไปลงทุน

เพื่อให้งอกเงยบางคนทำงานประจำแล้ว ยังทำธุรกิจเสริมซื้อขายของออ นไล น์

นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพยายามอดกลั้นอดเปรี้ยวไว้

กินหวานนำเงินไปลงทุน แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ยสุร่ า ย

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉ าผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริ มซึ่งกันและกันคอยช่ว ยเหลือกันแบ่งปันความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ให้มากกว่า

รับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแทงว่าร้ า ยคนอื่นคนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ยาวเฝ้าออฟฟิศดูสิ

 

ขอบคุณ f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…