Home ข้อคิด 14 คำเหล่านี้ไม่ควรพูดใส่พ่อแม่ แม้ท่านจะไม่เข้าใจเราบ้าง (แต่ท่านก็มีหัวใจเหมือนเรา)

14 คำเหล่านี้ไม่ควรพูดใส่พ่อแม่ แม้ท่านจะไม่เข้าใจเราบ้าง (แต่ท่านก็มีหัวใจเหมือนเรา)

คำพูดเป็นสิ่งที่หลายคน ไม่ค่อยระมัดระวัง จนบางครั้งทำให้คนอื่น เสียใจ

ไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนที่จะเสียใจมากที่สุดเวลาที่เราพูดไม่ดี ด้วยคงจะหนีไม่

พ้นพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ บางคำพูดเป็นคำที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่

เพราะคำพูดธรรมดาๆ ก็ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลได้เรื่องเล็กน้อย ในสายตาลูก

อาจจะทำร้า ยจิตใจท่านไป ทั้งชีวิตคิดก่อนพูดตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะเผลอทำ

ให้พ่อแม่เสียใจ

1.บ่นอะไรอยู่ได้น่ารำคาญ

พ่อแม่มักจะพูดสอนในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอแน่นอนว่า แต่ละคนมีวิธีการแสดง

ออกที่แตกต่างกัน ซึ่งพ่อแม่บาง คนก็พูดบ่อย จนแสดงออกไปในเชิงบ่น

ซ้ำซาก จนบางครั้งลูกเผลอ หลุดปากออกไปว่า“บ่นอะไรอยู่ได้น่ารำคาญ”

จริงๆแล้ว พ่อแม่แค่เป็นห่วง อย ากบอกในสิ่งที่เขาผ่านมาก่อนอย่ารำคาญ

พวกเขาหรือคิดว่าเขาบ่นเลย

2.ถ้าไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่า

เวลามีปัญหาเกิดขึ้น มาพ่อแม่มักจะพย าย าม หาทางช่วยเหลืออยู่ห่างๆ

ซึ่งบางครั้งพ่อแม่ ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราว หรือที่มาของปัญหาเหล่านั้นทั้งหมด

แต่บางครั้งที่พ่อแม่ พย าย ามจะช่วยลูกบางคนกลับบอกว่า“ถ้าไม่รู้อะไร

อย่าพูดดีกว่า” นั่นอาจทำให้พวกเขาเสียใจมากจริงอยู่ที่พ่อแม่ อาจจะไม่รู้

อะไรแต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเปลี่ยนจากคำพูด บั่นทอนกำลังใจเป็นบอกให้พวก

ท่านรับรู้ด้วยแล้วแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน

3.ไม่ต้องถามเยอะบอกไปก็เท่านั้น

จริงอยู่ที่บางเรื่องอาจจะดูเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ย ากสำหรับพ่อ และแม่โดย

เฉพาะพ่อแม่ที่อายุมากแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวในสมัยนี้มากนัก

แต่ก็ไม่ควรที่จะใช้คำพูดถึงขั้นว่า “ไม่ต้องถามเยอะบอกไปก็เท่านั้น” เพราะ

จริงๆแล้วมุมมองของผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือ เราได้บ้างก็ได้อย่าเพิ่งคิดไป

ก่อนว่าพ่อแม่จะช่วยอะไรไม่ได้เลย

4.ถ้าไม่มีอะไรจะวางสายแล้วนะเสียเวลา

สำหรับบางครอบครัวที่ลูกแยกออกมา อยู่ตัวคนเดียวอยู่คนละบ้าน กับพ่อแม่

พวกท่านมักจะแสดงความเป็นห่วง ด้วยการโทรหาอยู่เสมอ แต่ในบางครั้งลูก

ก็มีเผลอพูดออกไปว่า“ ถ้าไม่มีอะไรจะวางสาย แล้วนะเสียเวลา”นั่นจะทำให้

พวกท่านเสียใจมาก ใครที่เคยทำหยุดเลยตั้งแต่วันนี้พวกเขาก็แค่เป็นห่วงและ

คิดถึง ไม่ได้มีเจตนาจะรบกวนเวลาของลูกหรอก

5.บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องมายุ่ง

พ่อแม่บางบ้าน มักจะกลัวลูกเหนื่อย กลับจากทำงานมาก็ไม่อย ากให้ลูกมา

เหนื่อยเพิ่มกับงานบ้านต่างๆ แล้วก็เลยมักจะเก็บห้องซักผ้าอำนวยความสะดวก

ต่างๆให้แม้ว่าบางครั้ง จะไม่ถูกใจคนเป็นลูกเอาซะเลย แต่ก็ไม่ควรไปพูดว่า

“บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องมายุ่ง” เปลี่ยนเป็นพูดดีๆ แบบที่ไม่ทำให้อีกฝ่าย

เสียใจจะดีกว่า

6.เลิกเอาความคิดล้าสมัยมาสอนสักที

พ่อแม่ที่ค่อนข้างมีอายุ มักจะพย าย ามสอนในแบบของเขา ในขณะที่ลูกๆ

หัวสมัยใหม่มักจะไม่อย ากฟังความคิดเห็นแบบโบราณเหล่านั้น จนมีบางครั้ง

ที่หลุดปากออกไปว่า“เลิกเอาความคิดล้าสมัยมาสอนสักที” ซึ่งที่จริงแล้ว

ความคิดของพ่อแม่อาจจะมีแง่มุมบางอย่าง ที่สามารถเอามาปรับใช้ใน

สมัยนี้ได้บ้างก็ได้นะ

7.บอกตั้งหลายครั้งแล้วทำไมยังทำไม่ได้

คนแก่มักจะหลงๆลืมๆจนบางครั้งเราก็หงุดหงิด ที่ต้องพูดอะไรซ้ำๆแต่ห้าม

เด็ดขาดห้ามบอกว่า “บอกตั้งหลายครั้ง แล้วทำไมยังทำไม่ได้”ให้ลองนึก

ถึง ตอนคุณยังเด็กๆ ที่พ่อแม่พร่ำสอนซ้ำๆพวกท่านยังใจเย็นกับเราได้แล้ว

ทำไมคนเป็นลูกจะใจเย็นกับพ่อแม่บ้างไม่ได้ล่ะ

8.วันหลังไม่ต้องทำกับข้าวเผื่อแล้วนะไม่อย ากกิน

แม่หลายๆบ้าน มักจะทำกับข้าวรอ ลูกมากินพร้อมหน้าพร้อมตากันถ้าหาก

วันไหน คุณไม่อย ากกินข้าวที่บ้าน ก็แค่บอกเขาไปดีๆไม่ใช่พูดว่า“วันหลัง

ไม่ต้องทำกับข้าวเผื่อ แล้วนะไม่อย ากกิน”คนทำเขาจะเสียใจ หรือจริงๆแล้ว

อาจจะกำหนดวัน ไปเลยก็ได้ว่าวันไหนจะกินข้าวที่บ้านวันไหน จะกินข้าว

นอกบ้านบ้าง

9.จะเก็บของเก่าๆไว้ให้รกบ้านทำไม

พ่อแม่หลายบ้าน มักจะมีอาการหวงของเก่าเก็บนู่นเก็บนี่ไม่ยอมทิ้งของสักที

จนบางครั้งลูกๆเหลืออดบ่นออกไปว่า“จะเก็บของเก่าๆไว้ให้รกบ้านทำไม”

ให้ลองปรับความคิดใหม่ว่าสิ่งที่พวกท่านเก็บ นั้นมันก็เป็นเครื่องบันทึกความ

ทรงจำเก่าๆเอาไว้นะ ใครจะไปรู้วันนึง เราอาจจะคิดถึงของเก่าๆเหล่านั้นก็ได้

10.นิสัยแบบนี้ก็ได้จากพ่อแม่มาทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ

เวลาทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไม่ควรย้อนพวกท่านว่า “นิสัยแบบนี้ก็ได้จากพ่อแม่

มาทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ”นั่นถือเป็นคำพูดที่แรง และจะทำให้พวกท่านเสียใจมาก

คำพูดเพราะอารมณ์ชั่ ววูบของเรามันบ าดลึกเข้าไปในจิตใจ พ่อแม่และนั่น

อาจจะเป็นตราบาปไปตลอดเลยก็ได้

11.ทำไมไม่เป็นเหมือนบ้านอื่นเขาบ้าง

เคยมั้ยที่ตัวเอง ไม่พอใจเวลาพ่อแม่ เอาเราไปเปรียบเทียบ กับลูกบ้านอื่นไม่มี

ใครชอบโดนเปรียบเทียบหรอกดังนั้น คิดถึงใจเขาใจเราไม่ชอบอะไรก็อย่าทำ

อย่างงั้น อย่าเอาพ่อแม่ไปเปรียบกับคนอื่นๆเพราะคุณอาจทำให้พวกเขา

เสียใจโดยไม่รู้ตัว

12.เป็นแบบนี้ก็สมควรแล้วบอกอะไรไม่เคยฟัง

เวลาพ่อแม่ทำอะไร ผิดพลาดอย่าซ้ำเติม ด้วยการบอกว่า “เป็นแบบนี้ก็สมควร

แล้วบอกอะไรไม่เคยฟัง”นั่นมันจะยิ่งทำให้พวกเขา รู้สึกผิดมากไปกว่าเดิมอีก

เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะแย่พออยู่แล้วดังนั้นอย่าไปซ้ำเติม อะไรพวกเขาเลย

รู้จักให้อภัยเหมือนที่พวกท่าน ก็ให้อภัยลูกมาทั้งชีวิต

13.ทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้มั้ย

ทำความเข้าใจคนแก่นิดนึง พอพ่อแม่แก่ตัวลงก็อาจจะทำอะไรช้าลง ทำอะไร

ไม่ได้ดั่งใจเหมือนแต่ก่อน อย่าไปเร่งไปพูดว่า “ทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้มั้ย”

เชื่อเถอะว่า พวกท่านก็พย าย ามที่สุดแล้ว เข้าใจพ่อแม่ที่แก่ตัวลงหน่อยนะ

14.ถ้ายังเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันอีก

พ่อแม่ย่อมหวังดีกับลูกเสมอแหละ ไม่ว่าเขาจะบ่น จะดุด่าอะไรก็เป็นเพราะรัก

และเป็นห่วงทั้งนั้น อย่าถึงขั้นบอกว่า “ถ้ายังเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันอีก”เลย

ไม่มีพ่อแม่บ้านไหนอย ากตัดขาด กับลูกหรอก ถ้าหากเผลอพูดไปเพราะอารมณ์

โมโหล่ะก็ รอให้ใจเย็นลงแล้วก็ไปขอโทษท่านเสียเถอะ

ขอขอบคุณ ที่ น่ า ส น ใ จ

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 เทคนิคสร้างตัว “ผันตัวจากคนจน..กลายเป็นคนรวย”

1 เลิกอยู่อย่างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะยากซะแล้ว เพราะใครหลายค…