Home ข้อคิด 15 สาเหตุทำให้คนเก่งๆ พากันลาออก จากงานกันหมด

15 สาเหตุทำให้คนเก่งๆ พากันลาออก จากงานกันหมด

การลาออกนั้น ถือเป็นเรื่อง ปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงาน

ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็ก หรือใหญ่เพียงใด ก็ตาม

แต่สิ่งที่เป็นปัญหา อาจจะมาจากเรื่อง ของเหตุผล ในการลาออก ที่บางครั้งก็ดูสมเหตุ สมผล

แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผล ที่สมควรเอาเสียเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำ มาลองดูกันว่าสาเหตุหลัก ๆ

ที่ทำให้พนักงาน อกจะลาออก มีอะไรกันบ้าง

1.มีปัญหาเรื่องคน

ปัญหายอดฮิต ติดอันดับต้น ๆ ของสาเหตุ การลาออก ก็คือเรื่องคนนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ระหว่างเพื่อน ร่วมงาน,ความขัดแย้ง กับ เจ้านาย,การมีปากเสียง กับลูกน้อง,หรือ

แม้กระทั่งทะเลาะกัน ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดจน เรื่องที่ไม่เกี่ยว กับ งานเลย แม้แต่น้อย

แต่เมื่อมีความขุ่นข้องหมองใจกัน แน่นอนว่าย่อมมี ผลกระทบต่อการทำงาน ไม่มากก็น้อย

หรือ อาจจะทำให้ไม่อกทำงาน ที่นี่ต่อเลย เสียด้วยซ้ำปัญหา เรื่องคนอีก

กรณีอาจจะไม่ได้เกิด การกระทบกระทั่งกัน โดยตรง แต่อาจจะเกิด จากการนินทา

ว่า,โยนความผิด,หรือมีพฤติ ที่บั่นทอนสุขภาพจิต

คนอื่นก็เป็นสาเหตุ ที่ทำให้ไม่อกร่วมงานได้เช่นกัน

2.มีปัญหาสุขภาพ

ปัญหาด้านสุข ภาพถือเป็นอีกสาเหตุ อันดับต้นๆของการลาออกแล้ว สาเหตุนี้

ก็ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดโดย เฉพาะหากมีใบรับรองแพทย์ หรือคำสั่งแพทย์

อย่างเป็นทางการ ก็ไม่มีเหตุผลใด ที่บริษัทจะรั้ง ตัวไว้หรือตำหนิ พนักงานคนนั้น

ปัญหาสุขภาพบางเรื่อง ก็เป็นเรื่องของภัย ไข้เจ็บประจำตัว

หรือ แม้แต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน แต่ปัญหาสุขภาพบางอย่าง ก็มีสาเหตุมาจากการทำงาน

ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครียด,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,

ประสาทตาอักเสบ,หรือบางที ก็อาจเกิดอุบัติเหตุ ขณะเวลาทำงานได้ เหมือนกัน

3.งานเยอะจนเกินพอดี

ยุคนี้หลายบริษัทมัก จะมีนโยบายการจ้างงานด้วย อัตราเงินเดือนที่น้อย

แต่ต้องจ้างให้คุ้มค่าที่สุดด้วย การให้ทำงานมากมาย หลายอย่างพร้อมกัน

หรือรวมงานจากหลาย ๆ ตำแหน่งมาไว้ในตำแหน่งเดียว

งานที่มากจนเกิน พิกัด (O v e r l o a d) นี้

อาจเกิดตั้งแต่ ตอนตกลงจ้างงาน แต่พอทำจริง ๆ แล้ว ทำ ไม่ไหว

หรือ อาจเพิ่มเติมภายหลัง ที่ไม่ได้มีการ ตกลงกัน มาก่อนแล้วทำให้ความรับผิดชอบเยอะ

จนเกินไป   หากพนักงานทำไม่ได้รับไม่ไหว หรือ รู้สึกโดนเอาเปรียบ จนเกินไป ก็จะลาออกในที่สุด

4.ทำงานที่ไม่ชอบได้รับมอบหมาย งานที่ไม่ถนัด

การได้ทำงานที่ชอบและถนัดจะทำให้พนักงานมีความสุข กับ การทำงาน

และอยู่กับองค์กรได้นาน แต่การทนทำงาน ที่ไม่ชอบหรือได้รับ มอบหมายงานที่ไม่ถนัด

ก็อาจทำให้เกิดความอึดอัด หรือ ทำให้ทำงานออกมา ไม่ดีได้ เหมือนกัน

บางครั้งสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่ความท้าทายสำหรับ บางคนมัน

อาจกลายเป็นความไม่มั่นใจ และเป็นผลเสียเสียมากกว่า และก็เป็นสาเหตุให้ลาออกได้ในที่สุด

5.อัตราจ้างต่ำเกินไปและต้องการปรับเงินเดือนขึ้น

ปฎิเสธไม่ได้เลย ว่าเงินเดือน มีผลต่อการทำงาน ของมนุษย์ออฟฟิศ

แทบทุกคนและเงินเดือน ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง ที่บริษัทใช้จูงใจ ให้พนักงานร่วมงานอยู่ได้

เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว เงินกลายเป็นปัจจัย หลักในการดำรงชีวิต ในยุคปัจจุบันนี้ ไปแล้ว

และทุกคนก็ย่อมอกได้ เงินเดือนที่สูงไม่ต่างกัน ในระบบบริษัทอัตราเงินเดือน

อาจหมายถึงความก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน,ความรับผิดชอบ,หรือแม้ แต่เรื่องของโบนัส

ที่มักแปรผันตรงกับศักยภาพ และความสามารถ จึงไม่ผิดเลยที่ว่ามนุษย์

เงือนเดือนทุกคนจะอกได้เงินเพิ่ม อันเนื่องมาจาก เหตุผลด้านอื่นๆด้วย

พนักงาน หลายคน ย้ายบริษัท บ่อยมากแต่นั่นไม่ใช่ เพราะเขาทำงาน

แย่ตรงกันข้าม เขาทำงานเก่ง จนได้รับข้อเสนอในเรื่อง อัตราจ้างที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากบริษัทต่าง ๆ

ที่ต้องการซื้อตัวและนั่นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่ งที่พนักงานในยุคนี้ ใช้การย้ายงาน

เพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตัวเอง ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และทำให้เกิด J o b H o p p e r มากขึ้น

เรื่อย ๆ เป็นทั้งข้อดี และข้อเสีย ของโลกธุรกิจไป พร้อม ๆ กัน

6.สวัสดิการไม่ดีพอ

องค์กรที่ดีมักจะดูแลใส่ใจ เรื่องสวัสดิการของพนักงานได้ดี ตามไปด้วย

ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้พนักงาน อยู่ในองค์กรได้ ยืนว โดยเฉพาะสวัสดิ การเรื่องสุขภาพ

และการรักษาพบาล ที่พนักงานหลายคนเลือก ทำงานกับองค์กร ที่ดูแลเรื่องนี้ อย่างดี

หรือแม้แต่สวัสดิกา รย่อย ๆ อย่างค่าเดินทาง,ค่าล่วงเวลา,หรือแม้ แต่วันหยุด

หากองค์กรให้อย่างไม่คุ้มค่าเอาเปรียบพ นักงานก็ย่อม ทำให้พนักงาน

อกลาออกไป ยังบริษัทที่ให้สวัสดิ การที่ดี และคุ้มค่ากว่า

7.ปัญหาโครงสร้างบริษัท

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเท่านั้น แต่ตัวองค์กรเองก็มีผลต่อการลาออกได้ เหมือนกัน

บางบริษัทมีโครงสร้างงาน ที่ใหญ่มาก มีตำแหน่งที่เยอะมาก มีทิศทางความก้าวหน้า

ในอาชีพการงานที่ชัดเจนก็อาจเป็นแรงจูงใจที่ดี ที่ทำให้พนักงาน

อกทำงานในองค์กรนี้ไประยะว แต่ในทางตรงกันข้ามบริษัท ที่ไม่ได้มีการวางแผนผัง

งานที่ชัดเจนไม่มีแนวทาง C a r e e r P a t h ข องแต่ละตำแหน่ง ที่เห็นได้ชัด

หรือ เป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่เห็นได้ชัดว่า ไม่มี C a r e e r  P a t h แน่นอน

ก็อาจทำให้พนักงานไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าข องตัวเอง ไม่ตอบโจทย์

ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งก็อาจทำให้พนักงานลาออกไป หาองค์กรที่มั่นคง กว่ามีแนวโน้ม ก้าวหน้ากว่า ก็เป็นได้

8.เจ้านายบริหารงานไม่เก่ง

ถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะได้ทำงาน ที่ชอบตำแหน่งที่ใช่ ตัวงานท้าทายเข้าทางไป เสียทุกเรื่อง

แต่อาจกลับตกม้า ต า ย ด้วยเรื่องง่ายๆที่ดูจะเป็นเรื่องตลกร้า ยก็คือการได้เจ้านาย

ที่ไม่เอาไหนบริหารงานไม่เก่งยิ่ง ถ้ามีการประเมินผลงาน เป็นทีมเป็นแผนก

ทำดีแทบอาจ ได้ผลงานรวมที่แย่ เพราะเจ้านายห่วยก็ อาจทำให้พนักงานคนนั้น

รู้สึกแย่และไม่ได้รับความยุติธรรม ก็เป็นได้และยิ่งถ้าบริษัท ไม่สามารถเห็นปัญหา

ในจุดนี้ ได้พนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ ก็มักตัดสินใจ ย้ายไป ทำงานใหม่ทันที

9.องค์กรไม่ได้ใช้ ความสามารถของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ชอบทำงาน ทำงานดี ทำงานก่งและทุ่มเท ในการทำงานไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตาม

พวกเ่อมคาดหวังว่า จะได้ทำงาน ที่ตนเองเลือก อย่างเต็มความสามารถ

เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนสร้างก้าวหน้า ในอาชีพด้วย

หากพนักงานไม่ได้ใช้ความสามารถ อย่างเต็มที่ อย่างที่คาดหวังไว้ อาจจะทำให้เบื่อหน่าย

หรือ รู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองพนักงาน ในกลุ่มนี้ ก็มักจะไม่ทนอยู่

และมักจะหาองค์กรใหม่ ที่มีงานที่ท้าทาย และสนุกกว่า

10.องค์กรไม่เห็นศักยภาพ และไม่ส่งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่องค์กรได้พนักงานเก่งๆมาอยู่ในมือ หรือพนักงานพัฒนาตัวเอง

จนมีศักยภาพขึ้นมาแต่บริษัท ไม่เห็นตรงส่วนนี้หรือเห็นแล้ว เพิกเฉยละเลย

ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า พนักงานก็อาจไม่อกร่วมงาน กับองค์กรเช่นกัน

กรณีนี้ อาจเกิดจากการไม่มอบหมายงาน ที่ท้าทายให้ไม่ไว้ใจ ให้ทำงานที่อกทำ

ไม่เลื่อนตำแหน่งไม่ปรับขึ้นเงินเดือน หรือ แม้แต่ไม่พิจาณาโบนัส

ให้ตามความเหมาะสม สาเหตุเหล่านี้ ก็อาจทำให้พนักงาน

อกเปลี่ยนองค์กรที่เห็นศักยภาพ ของตนมากกว่า เช่นกัน

11.ชีวิตเสียสมดุล

บางคนให้ ความสำคัญกับเรื่อง Work-LifeBalanceมาก ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

ที่รักในการสร้างสมดุลชีวิตให้พอดี ไม่ทำงานหนักจ นทำให้สุขภาพ แย่ไม่บ้างาน

จนทำให้ชีวิตพังไม่ขี้เกียจ ทำงานจนทำให้เลี้ยงชีพ ไม่รอดไม่ทำงาน

ที่ทำให้ชีวิตมีความทุกข์ หรือไม่รับงาน ที่ทำให้วิถีชีวิตของตัวเอง

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง อย่างเช่นงาน ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา

ทำให้ไม่มีเวลา อยู่กับครอบครัว,งานที่ต้องทำในเวลากลางคืน ขัด กับ วิถีชีวิตปกติทั่วไป

,งานที่ทำให้ไม่มีเวลา พักผ่อน หรือ ออกกำลังกาย,งาน ที่ต้องทำวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มเติม,

หรือแม้แต่ออฟฟิศที่อยู่ไกลจนทำให้มีปัญหา เรื่องการเดินทางหากพนักงานส

ร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเอง ไม่ได้วิถีชีวิตทุกอย่าง

จะกระทบไปหมด และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ต้องยื่นใบลาออกได้เหมือนกัน

12.ย้ายถิ่นฐาน

อีกเหตุผลสำคัญหนึ่งของการลาออกก็คือการย้ายถิ่นฐาน ของพนักงาน

ตั้งแต่ย้ายบ้านไปอยู่อีกเขตที่ทำให้เดินทางลำบากขึ้น

ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด หรือแม้แต่ต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศ

ก็เป็นเหตุสำคัญที่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน โดยตรงแต่ทำ ให้พนักงานตัดสินใจ ลาออกได้

13.กลับไปช่วยธุรกิจ ของครอบครัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง

อีกเหตุผลคลาสสิกทุกยุคทุกสมัยก็คือการถูกเรียกให้กลับไปช่วยบริหารงานธุรกิจ

ของครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ มักเป็นเหตุผลส่วนตัว และอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับใครบางคนหรือบางคน ต้องการลาออก ก็เพื่อที่จะไปทำธุรกิจ ส่วนตัว

เริ่มต้นกิจการของตัวเองโดย เฉพาะหลังช่วงได้รับเงินก้อนจากโบนัส

พนักงานอาจอกเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตน หรือ ใช้ประสบการณ์

จากการทำงานไป ต่อยอดธุรกิจที่ตนเห็นลู่ ทางประสบความสำเร็จ

14.เบื่อหน่ายอิ่มตัวงาน ไม่ท้าทายอีกต่อไป

หากพนักงานรู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวังในการทำงานประเภท ที่ว่าตื่นลืมตามาทุกเช้าแล้ว

รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจไม่อกไป ทำงานเบื่อออฟฟิศ เบื่อความจำเจ

เบื่อพฤติซ้ำเดิม ก็เป็นเหตุให้อกลาออกได้ หรือ บางที ก็เป็นเหตุผลง่าย ๆ

สุดแสนจะคลาสสิก แต่ทว่าดูเกือบจะไร้ เหตุผลอย่าง “ถึงจุดอิ่มตัว ”ซึ่งพนักงาน

บางคนอาจทำงานนั้นมานานจนเกิดความเบื่อหน่าย การลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ

ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หรือ แม้แต่การเปลี่ยนสายงานใหม่ ไปเลย ก็อาจเป็นทางออกที่ดีใ นกรณีนี้เช่นกัน

15.เหตุผลที่ไร้เหตุผล

สุดท้ายแล้ว บางเหตุผลของ การลาออก ก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่างเช่น

อกหักกับคนในออฟฟิศ,ย้ายตามคนรักไป อีกบริษัท,หนีหนี้,หรือ แม้แต่อกออกเดินทางท่องโลก

เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้ บางที ก็ดูไร้เหตุผล แต่บางทีก็ดูเป็นเหตุผลสำคัญ

และแฝงไปด้วยความตั้งใจอันแรงกล้า อยู่ฝ่ายบุคคลอาจต้องมองเหตุผล

และให้ดีว่าการตัดสินใจลาออก ของพนักงานคนนั้น เป็นเรื่องที่ควร หรือ ไม่ควร

เพื่อจะได้เลือกจบกันอย่างสวยงาม หรือ ว่าลาจากกันด้วย ความโกรธเคือง จนมองหน้าไม่ติด

 

ขอบคุณ h r n o t e . a s i a

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…