Home ข้อคิด 24 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นแบบอย่างให้ลูกน้อง

24 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นแบบอย่างให้ลูกน้อง

1. คุณไม่มีพนักงานคนโปรด

การเลือกปฏิบัติเป็น อ า วุ ธ ร้ า ย แรงในการ ทำ ล า ย กำลังใจของพนักงานส่วนใหญ่ หากคุณแสดงออกว่าคุณมีพนักงานคนโปรด

พนักงานคนอื่นอาจจะรู้สึกถูกเอาเปรียบ และไม่พยายามทำงานให้คุณพึงพอใจได้

2. ให้เกียรติพนักงานของคุณ

เป็นเรื่องที่ แ ย่ ที่หัวหน้าบางคนชอบดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย า ม ลูกน้องของตัวเอง โดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะช่วยผลักดันพวกเขา

แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการแบบนี้มันใช่ไม่ได้ผล วิธีง่ายๆ ที่ได้ผลจริงก็คือ คุณควรให้เกียรติพวกเขาเอาใจใส่

พวกเขาเหมือนคนใกล้ชิด แล้วพนักงานของคุณก็จะปฏิบัติแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกัน

3. คุณกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

หัวหน้าที่ดี มักเลือกใช้รูปแบบ การทำงานหลักที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่หัวหน้าที่ดีที่สุด

มักจะเปิดโอกาส ให้ลูกน้องได้ทดลองและสร้างรูปแบบ การทำงานใหม่ ๆ เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

4. ให้ทุกคนรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ในการผลักดันลูกน้อง ให้ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่ดีในที่ทำงาน

5. รวมถึงตัวคุณเองด้วย

หัวหน้าที่ดี ก็ต้องไม่มองหาแพะรับบาป หรือหาข้อแก้ตัวเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแท้ที่จริงแล้ว

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มักจะยอมรับข้อผิดพลาด ด้วยตนเองเพื่อทำให้ลูกน้องรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

6. คุณพูดด้วยน้ำเสียงน่ารับฟังเมื่อต้องสั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าบางคนชอบขึ้นเสียงใส่ลูกน้อง และพูดเสียงดัง เพื่อแสดงอำนาจ ข่ ม ขู่

ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย วิธีการที่ดี คุณควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน่ารับฟัง

7. คุณให้คำแนะนำที่ดีกับลูกน้อง

หัวหน้าควรสร้าง ความไว้วางใจ กับลูกน้อง ด้วยการให้คำแนะนำ และแนวคิด อย่างเหมาะสม

คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจ พวกเขาตลอดเวลา แต่คุณก็ไม่ควรละเลยลูกน้องของคุณเช่นกัน

8. คุณช่วยพวกเขากำจัดอุปสรรค

หัวหน้าที่ แ ย่ มักโยนอุปสรรคต่าง ๆ มากมายให้ลูกน้อง ซึ่งทำให้ลูกน้องทำงานได้ลำบาก

แต่หัวหน้าที่ดีควรให้ความสำคัญกับลูกน้อง เพื่อให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น

9.คุณเป็นเหมือนโค้ชที่ดี

หัวหน้าที่ดีก็เหมือนกับโค้ชที่ดีนั่นแหละ พวกเขามีความน่าเชื่อถือและให้ทั้งคำชม

และคำวิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างดีที่สุด

10.คุณให้ความคาดหวังได้ อย่างเหมาะสม

หัวหน้าที่ แ ย่ มักทำให้ลูกน้องผิดหวัง หรือ สับสน โดยมักให้ความหวังที่ผิด ๆ เกี่ยวกับสภาพ ของที่ทำงาน

ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าบางคนที่บอกว่าบริษัทกำลัง ไปในทิศทางที่ดี แต่กลับไล่

ลูกน้องบางคนออกเสียอย่างนั้น ซึ่ง นายจ้างที่ดีจะต้องซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นคนเปิดเผย

11.คุณให้ฟีดแบ็ค (Feedback) กับลูกจ้าง

ลูกน้องที่ขยัน และทำงานได้ดี มักต้องการคำติชม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฟีดแบ็ค” เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้

และปรับปรุงตัวเองได้ต่อไปเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีจะให้คำติชมลูกจ้างได้อย่างบริสุทธิ์ใจ

12.คุณใส่ใจเรื่องเป้าหมาย และความฝันของลูกน้อง

หัวหน้าที่ดี มักลงทุนลงแรงช่วยลูกน้อง นั่นหมายความว่าเขาจะให้ความสำคัญกับความฝัน

และจุดมุ่งหมายในชีวิต ของลูกน้องด้วย

13. คุณทำดีกับลูกน้อง ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้เขาชอบ

การทำดีกับลูกน้องมากไปอาจเป็นการทำ ร้ า ย พวกเขาก็ได้ หัวหน้าที่ไม่จริงใจ

มักทำให้ลูกน้องชอบ แต่เวลาแสดงตัวตนที่แท้จริง ออกมาก็เหมือนการหักหลังกัน

เพราะฉะนั้นอย่าทำดี เพียงเพราะต้อง การหนีความขัดแย้ง

คุณควรแสดงความจริงใจ และเป็นตัวของตัวเอง เพียงแค่นี้คุณก็ได้ใจลูกน้องแล้ว

14.คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

ลูกจ้างหลายๆ คนมักมีหัวหน้าที่เป็นคนพูดมาก และน้อยนักที่จะมีหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดี

ซึ่งหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดี มักได้รับการยกย่อง มากกว่า

เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ลูกน้องเห็นว่าคุณกำลังใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ

15. คุณให้ความสนใจ ในชีวิตของลูกน้องของคุณ

นายจ้างที่ดีจะไม่ล้ำเส้น มากเกินไป อย่างไรก็ตามเขาจะใส่ใจ สักถามถึงเรื่องราวชีวิตทั่วๆ ไป

เช่น เรื่องแพลนวันหยุด, เรื่องลูกและเรื่องพ่อแม่ เป็นต้นการให้ความสนใจ ในสิ่งเหล่านี้ ทำให้ลูกจ้าง

เห็นว่านายจ้างของเขาใส่ใจ พวกเขาจริง ๆ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

16.คุณทำให้ที่ทำงานปลอดโปร่ง

บรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ทำให้คนทำงานด้วยมีความสุข

17. คุณมักถาม ความเห็นของลูกจ้าง

ลูกจ้างต้องการความใส่ใจ ถึงแม่ว่าคุณมีอำนาจทั้งหมดในการตัดสินใจ แต่บางที

หากสถานการณ์ร้องขอหัวหน้าที่ดี ก็ควรถามความคิดเห็น ในมุมมองของลูกน้องด้วย

18. คุณมักอธิบายความคิด ของคุณให้ ลูกน้องฟัง

หัวหน้าที่ดีจะไม่คิดว่าลูกน้องอ่านใจ ของเขาออก โดยพวกเขาจะตั้งเป้าหมาย และวางแผนผัง

ความคิดที่ดี แล้วนำมาอธิบาย ให้กับลูกน้องฟังโดย ให้ทั้งความรู้และ วิธีการที่จะทำให้ งานนั้นให้สำเร็จ

19. คุณใส่ใจ กับ วิธีแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หัวหน้าที่ แ ย่ มักจะโทษผู้อื่นแต่หัวหน้าที่ดี มักเลือกที่จะโฟกัส กับ วิธีแก้ไขปัญหา แทนที่จะหาคนผิด

20. คุณสร้างความท้าทายให้แก่ลูกน้อง

ความน่าเบื่อจะทำให้คนไม่มีความสุข กับ งานที่ทำดังนั้นหัวหน้าที่ดี

ควรให้ลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขาอยู่เสมอ

21.คุณไม่จู้จี้ จุกจิก แต่ก็ไม่ปล่อยมากจนเกินไป

ลองสำรวจความสามารถของลูกน้องแต่ละคนแล้วมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม เช่น ลองถามตัวคุณเองว่า

“คุณควรให้เขาทำงานเพิ่มขึ้นไหม ? ”หรือ “มีงานอะไร ที่คุณควรมอบหมาย ให้กับเขา ? ”

22. คุณเข้าถึงลูกน้องคุณ

คุณควรเข้าไปพูดคุย กับ ลูกน้อง เพื่อที่จะเข้าใจและรับทราบ ว่าพวกเขาต้องการอะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง

23. คุณมีอารมณ์ขัน

ถึงแม้ว่ากาลเทศะ ในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หัวหน้าที่ดีแม้จะจริงจังกับงาน

แต่จะไม่ถือตัวมากเกินไป เป็นสิ่งที่ดี ที่จะเข้าไป พูดคุยขำขันกับลูกน้องบ้าง

24. คุณปรับตัวเข้าหาลูกน้อง

ลูกน้องแต่ละคนมีความต้องการ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการวางตัวแบบเดียวกับทุกคนอาจไม่ใช่ ทางที่ดีนักในที่ทำงาน

หัวหน้าที่ดีจะสามารถปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้ ทำให้พวกเขาสามารถเติมเต็ม ความต้องการของลูกน้องได้อย่างทั่วถึง

 

ขอบคุณ s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…