Home ข้อคิด 30 สิ่งที่วัยทำงานต้องรู้ ก่อนวัน 35 ..ชีวิตการทำงานลงตัวมากขึ้น

30 สิ่งที่วัยทำงานต้องรู้ ก่อนวัน 35 ..ชีวิตการทำงานลงตัวมากขึ้น

ในชีวิตการทำงาน นอกจากจะต้องกระตือรือร้นแล้ว การพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญ

ซึ่งในวันนี้เราก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ และค้นพบเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น

ก่อนถึงวัย 35 ปีจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลย…

1. ค้นพบคำจำกัด ความของอาชีพที่ทำอยู่เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่น ได้อย่างภูมิใจ

2. รู้จักทักษะ และความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง

3. รู้จักจุดอ่อน ของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

4. รู้จักการเจรจาต่อรองในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

5. ทำในสิ่ง ที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

6. เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกก้าว

7. ทำสิ่งที่ตั้งใจอย่างสุดความสามารถ

8. เอาชนะอุปสรรค และความกลัวในการทำงานให้ได้

9. ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมาไม่ว่าจะดี หรือ ร้ า ย

10. รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้อื่นอย่างสุภาพ

11. สร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้ใจ

12. เรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

13. ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา

14. สร้างโปร์ไฟล์ใน LinkedIn เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ

15. มีแฟ้มผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

16. รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อย่างมีชั้นเชิง

17. รู้จักการจัดการ งานที่มีประสิทธิภาพ

18. พัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

19. ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของตนเอง

20. รู้ว่าลิมิต การทำงานของตนเองอยู่ตรงไหน

21. พักผ่อ นให้เพียงพอ

22. รู้จักวิธีจัดการความ เ ค รี ย ด ของตนเอง

23. อย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความผิดพลาด ในการทำงานที่เกิดขึ้นมากเกินไป

24. มีแผนสำรองในชีวิต การทำงานเสมอ

25. วางแผนการเงิน สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเอง

26. ใช้เงินในการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

27. ลองให้อะไรกับคนอื่นๆ บ้าง เช่นการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

28. อย่าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

29. อย่าลืม เก็บออมไว้เผื่อยามฉุ กเฉิ น

30. ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

 

ขอบคุณ t h e m u s e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…