Home ข้อคิด 10 ข้อการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

10 ข้อการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่า อ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบพวกเธอ จะพยายามทำทุกๆอย่างเท่าเทียมกัน กับคนอื่น

ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชาย เสียอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้อง

ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จล้วนมี สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความมั่นใจ ในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือ

ทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ิ การแสดงออกทั้ง ทางกริยาท่าทางล้วน เด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

3.พวกเธอให้ความสำคัญ กับ ครอบครัวต่อจากหัวข้อ ิที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊คเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมายถึง

แม้จะพยายามทำงานอย่างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พยายามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง ิแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

4.พวกเธอหาเงินเก่งและบริหารเงิน เป็นคงไม่มีใคร อยากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้  นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำ

แล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้อ  ขายของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็นของ ไม่จำเป็นก็จะพยายาม

อดกลั้นอดเปรี้ยว ไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ยสุร่าย

5.พวกเธอพัฒนา ความสามารถผู้หญิง ที่แกร่งจะมีความสามารถ สูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีกทำ เอาผู้ชายต้องอายม้วนกัน เป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น

ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวย เพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาที มีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่รายชั่วโมง เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมาย ระยะยาวรายวันไป

จนถึงรายปีว่าจะต้อง พยายามบรรลุเป้าหมายสิ่งใด บ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ ที่จะกลับไปให้เวลา กับ ครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่นการทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่นอย่างไร

ก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบ หามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาด

มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน ที่ทำพร้อมกับทำอย่าง ต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรักผู้หญิง ที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอเดี๋ยว ก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงามเพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่แล้วยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมเคยเจอคนที่ ทำงานเก่งมีเสน่ห์มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยงเย็น เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่น ให้ก้าวหน้าผู้หญิง ที่เก่งจริงจะไม่มัว อิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอ จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิดหรือ ไอเดียที่มีประโยชน์สร้าง เครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็น

ผู้นำของกลุ่มมักจะเป็น คนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแทงว่าร้ายคนอื่น

คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะ ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ยาวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถและ

ความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ มากมาย หลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญส่วนใหญ่มักจะ มีความมั่นใจสูงเชื่อมั่น ในตนเอง

มีความสามารถ ที่โดดเด่นรู้จักการบริหาร คนและ มีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เรื่องความรัก

จนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิง ด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน

ดังนั้น หากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส สู่ความสำเร็จ

เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ  ขอเพียงแค่ลงมือทำ อย่างจริงจังคุณ ก็จะเป็นคนนึง

ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง และสตรองเป็นผู้นำได้ อย่างแน่นอนครับผม

 

ขอบคุณ l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…