Home ข้อคิด สละเวลาสั้นๆอ่านแค่ 1 นาที คนอ่านได้กำไร (เขียนไว้ดีมาก)

สละเวลาสั้นๆอ่านแค่ 1 นาที คนอ่านได้กำไร (เขียนไว้ดีมาก)

1. เลิก “กลัวการทำอะไรคนเดียว“

คนที่กลัว การทำอะไรคนเดียว มักจะไม่รู้จักตัวเองดีพอ เพราะการอยู่กับคนอื่นตลอดเวลา ทำให้

เราไม่มีเวลาสะท้อนตัวตน ของตัวเอง บางคนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร? อยากทำอะไร?

หากเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองจริง ๆ จะทำให้เรามีความั่นใจมากขึ้น ยิ่งทำให้มองเห็นเส้น

ทางในชีวิตชัดเจนมากขึ้นไปด้วย มั ก ซิ ม ก อ ร์ กี นักเขียนชาวรัซเซียเคยกล่าวไว้ว่า

“ความเป็นอัจฉริยะ คือ การเชื่อมั่นในตัวเอง และความสามารถของตัวเอง”

2. เลิก “โยนความผิดให้คนอื่น”

สังคมญี่ปุ่น เชื่อในแนวคิดนึงว่า “การรับผิดชอบตัวเอง ไปซะทุกเรื่อง ไม่ใช่เรื่องดี แต่หากคนเรา

ไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วใครจะมารับผิดชอบ?

“ อิสรภาพนั้นเกิดจากการรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทำในทุก ๆ ก้าวของ

ชีวิตเมื่อคิดเช่นนี้ เราจะคิดได้ว่าตัวเอง ควรทำอะไรมากขึ้น คาดเดาอนาคตของตัวเองได้ และยัง

สามารถเตรียมความพร้อมกับความ เ สี่ ย ง ต่าง ๆ ได้อีกด้วย”

3. เลิก “ปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง”

หากเราไม่แสดงความรู้สึก ที่แท้จริง ออกไป ทางหลัก จิ ต วิ ท ย า แล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกถึงระยะ

ห่างหรือพูดง่าย ๆ ก็คืออีกฝ่าย ก็จะคบหาเราโดยไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเช่นกัน คน

เราเปรียบเสมือน “กระจกเงา” หากเราต้องการเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น เราต้องเป็นฝ่ายยอมรับ

และให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนด้วยความจริงใจ

4. เลิก “กลัวว่าจะถูก เ ก ลี ย ด ”

ความ เ ค รี ย ด ของคนเราส่วนใหญ่ เกิดจาก “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” โดยเฉพาะกับคนที่

เราเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเขามากพอ คนที่กลัวความโดดเดี่ยว จะคิดเรื่องไม่ทำให้ตัวเองถูก

เ ก ลี ย ด เป็นอันดับแรก โดยไม่มีเวลาทำความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง หากเราสามารถเข้าใจ

เหตุผลของความรู้สึกหรือพฤติกรรมของผู้อื่น เราจะรู้ได้ว่าควรปฏิบัติกับเขาอย่างไร และยังทำ

ให้ช่วยลดความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นั้นเอง

5. เลิก “ใส่ใจความเห็นคนอื่นมากเกินไป”

คนจำนวนไม่น้อย ที่ภายนอกดูชีวิตสวยหรู แต่เพราะอยากเป็นที่รัก ของทุกคน จึงต้องคอยเกรงใจ

และเอาใจคนอื่นจนตัวเอง สุ ข ภ า พ จิตเสีย มัวทำตามคนรอบข้าง เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอยู่คนเดียว

หรือถูกกีดกันออกจากกลุ่มเราอาจจะไม่ต้องมีชีวิตที่สวยหรู

แต่การยืดอกเป็นตัวเองจะทำให้เรามั่นใจ ในตัวเองมากขึ้น จงมี “ค่านิยม” ที่เรายึดถือแล้วเราจะแยก

ได้ว่าอะไรคือ สิ่งสำคัญและไม่สำคัญกับชีวิตเรา ฟังเสียงคนรอบข้างได้ แต่อย่ามากเกินไปจนเรา

ไม่มีความสุข

6. เลิก “ละทิ้งความฝันหรือเป้าหมาย”

“ความรู้สึกเชื่อมโยง” กับหัวใจตัวเอง หรือการเชื่อมโยงกับความฝันหรือเป้าหมายของเราเอง จะทำ

ให้“เราไม่คิดว่าตัวเองโดดเดียว” หากเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบเราจะไม่รู้สึกเหงาคนที่รู้สึกโดดเดี่ยว

จึงควรหาอะไรที่ช่วยให้ใจจดจ่อทำ ซึ่งการทำสิ่งที่ชอบเป็นวิธีที่ง่าย และได้ผลดีมาก ๆ ยิ่งเราทำได้ดี

มันก็จะส่งผล กับความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ดั้งนั้นจงอย่าละทิ้งความฝันและเป้าหมายของตนเอง!

7. เลิก “คิดมากจนไม่กล้าลงมือทำ”

คนที่ “คิดมาก” แท้จริงแล้ว คือคนที่ “ไม่ได้ใช้ความคิดมากนัก” เขาแค่ยึดติดกับเรื่อง ๆ หนึ่งแล้ววนเวียน

อยู่ในหัวตลอดเวลา เมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือหาหนทางอื่นได้ จึงไม่

แปลกที่เขาจะไม่ลงมือทำอะไรเลยหากเรายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมา แล้วคิดว่า “แล้วต้องทำ

ยังไงต่อ”เรื่องที่กลุ้มจะกลายเป็นโจทย์แทน เมื่อเราค้นหาข้อมูลจะรู้ว่ามีตัวเลือก ในการแก้โจทย์นั้นอยู่

ไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันก็จะมีทางแก้หรือทำให้ดีขึ้นได้เสมอ สิ่งที่สำคัญต่อมาคือ “การลงมือทำ”

ให้สำเร็จนั้นเอง

8. เลิก “หนีปัญหาและมองโลกในแง่ ร้ า ย ”

แทนที่จะหนีปัญหาเราควรที่จะกล้า เผชิญหน้า กับมันตรง ๆ ปัญหาหลายอย่างเป็นเพียง “มโนภาพ”เช่น

การคิดว่าถ้าเรื่องนู้นเรื่องนี้ เกิดขึ้นจะเป็นยังไง? แล้วกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ปัญหานั้นอาจมี ดังนี้  แก้

ได้จากการ “ถาม-ตอบกับตัวเอง”  โดยคำถามที่แนะนำ ให้ทุกคน ไปฝึกถาม-ตอบกับตัวเอง มี ดังนี้ทำไม

ถึงเกิดเหตุการนี้? / นี่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม? / ทำยังไงให้มันดีขึ้น? / ทางออกคืออะไร? / เราต้องทำ

อะไรให้มันดีขึ้น?คนจำนวนไม่น้อยที่เผลอคิดในแง่ ร้ า ย ไปก่อน แนะนำให้เผชิญหน้ากับตัวเองมากขึ้น

ฝึกฝนจนสามารถตีความสิ่งต่าง ๆ ในแง่บวกจนเป็นนิสัย มันจะทำให้เราก้าวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ

ได้อย่างเข้มแข็ง

9. เลิก “วิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุ”

จิตใจคนเราจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อ เราควบคุมระยะห่าง ระหว่างตัวเองกับสังคมและตัวเองกับคนรอบข้างได้

อย่างเหมาะสมและเข้าใจ หรือบางคนอาจมีความกังวัลมากจาก “ความไม่รู้” ก็เป็นได้

ดังนั้น สิ่งที่ควรทำไม่ใช้การกังวล แต่เป็นการ “หาความรู้” เช่น การอ่านหนังสือ เพื่อเข้าใจและเท่าทันโลก

มากขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลให้เราเลิกกลัวหรือกังวลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว

10. เลิก “ยึดติดกับความคิดของตนเอง”

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตล้วนมีความหมายและการเรียนรู้ จากเหตุการณ์นั้น อาจแตกต่างกันตามกาล

เวลา ในอดีตเราอาจจะเรียนรู้ จากเหตุการณ์นั้นอย่างนึง แต่ในตอนนี้เรากลับไปย้อนมองดูอาจจะได้เรียนรู้

ในมุมที่ต่างออกไปสิ่งที่อยากบอก คือ อย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียง เหตุการณ์นึงแล้วก็ผ่าน

ไป ให้ทำความเข้าใจ ประสบการณ์เหล่านั้น ให้มากขึ้นและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงก้าวเดินต่อในอนาคตได้ ต้อง

อาศัยรู้แบบความเข้าใจใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อน!

11. เลิก “กลัวความเปลี่ยนแปลง”

เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า ว่าความคิดตัวเองจะเปลี่ยนไปอย่างไร? หรืออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต? ดังนั้น การฟังเรื่อง

ราวของผู้อื่นมาก ๆ จะทำให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่าง จากตนเองมากขึ้นการรับข้อมูลมากๆ จะทำให้เรา

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี

สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ “ปริมาณข้อมูล” ที่เรารับมาแต่มันคือ “การปรับใช้” กับตัวเองให้ได้ต่างหากจึงจะทำให้ข้อมูลเหล่า

นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จงฝึกฝนเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกเสียใจในภายหลัง

12. เลิก “หวังว่าคนอื่นจะทำให้เรามีความสุข”

คนที่พูดว่า “ทำไมไม่เข้าใจกันเลย” คือคนที่อยากให้อีกฝ่าย สังเกตเห็นความรู้สึกของตนเอง แต่อีกฝ่ายก็ไม่ใช่

ยอดมนุษย์ที่จะอ่านใจใครได้ จึงทำให้เกิดความไม่ลงรอยกัน เวลาเรานึกไม่พอใจว่าคนอื่นไม่เข้าใจเรา

ให้เราลองมองย้อนตัวเองดูว่า เราได้พยายามทำให้เขาเห็นมากพอ ที่จะเข้าใจเราหรือยัง จากนั้นให้คิดต่อว่า

ทำยังไงพูดยังไง เขาถึงจะเข้าใจเรา การคิดและทำเช่นนี้จะทำให้ปัญหาหลายอย่างคลี่คลาย และรู้จักปรับตัว

เข้าหากันไปเรื่อย ๆ

 

ขอขอบคุณ k r i t t a m a t e m e d i u m

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 เทคนิคสร้างตัว “ผันตัวจากคนจน..กลายเป็นคนรวย”

1 เลิกอยู่อย่างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะยากซะแล้ว เพราะใครหลายค…