Home Uncategorized 4 พฤติกรรม ที่ไม่น่าทำสร้างความร้าวฉานให้ชีวิตรัก

4 พฤติกรรม ที่ไม่น่าทำสร้างความร้าวฉานให้ชีวิตรัก

สาวๆ ที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชาย  และเพื่อนของ คุ ณ เ ข า ก็ มีหวานใจตัวจริง

อยู่แล้วควร  ร ะ วั ง พ ฤ ติ ก ร ร ม  เวลาที่ต้องเจอเพื่อน ของคุณแ ละแฟนของเขาไว้ ด้วยนะคะ

เพราะพฤติ ก ร ร ม บาง อ  ย่ า ง จะ ไ ป ส ร้ า ง  ความร้าวฉาน ให้ชีวิตรักของเ พื่อนคุณต้อง

พังมาดูกันว่าพฤติ  ก ร ร ม อะไรบ้าง ที่เพื่อนผู้ หญิงไม่ควรทำกับเพื่อนผู้ชาย

เพ ราะจะ ทำ ใ ห้ หวานใจ ตัวจ ริงของเขาหึงหนักมาก

1 ถึง  เ นื้ อ ถึงตัว

สนิทกันแค่ไหน  เวลาสนทนาไม่จำเป็นต้องถึง เ  นื้ อ ถึงตัว อ ย่ า ไปถูก เ  นื้ อ

ต้องตัวจับแขน เอาหัวซ บไหล่ถึงคุณจะมองว่า แค่หยอก ล้อกันขำๆ แต่ถ้าหวาน

ใจตัวจริ งของเพื่อน ผู้ชายสุดซี้ของคุณอ ยู่ด้วย เขาจะรู้สึกไม่ดีแน่นอนไ ม่ควรทำเป็น

อ ย่ า ง ยิ่งนะค ะ เป็นมาร ย า ท ข้อสำคัญ ที่ สาวๆ ควรระลึกเอาไว้ด้วยค่ะ

2 แสดงออกว่ารู้ใจกว่า

คำพูด นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ร ะ วั ง  คุณไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วย  การพูดต่อหน้าหวานใจ

ตัวจริง ของเพื่อนคุณหรอกนะว่ารู้จักกัน ดีแค่ไหนยกตัว อ ย่ า ง เช่น เรื่องความชอบของอาหาร

เพื่ อนของคุณอาจจะไม่ชอบกินผักแ ต่หวานใจตัวจริง ของเค้าตักใ ห้คุณไม่จำเป็นต้องพูดออกไปว่า

เพื่อนของคุณไม่ชอบกินผักเพรา ะมันเหมือนเป็นการพูดเกทับหว านใจ

ของเขาเรื่องอื่นๆ มีให้ คุยเยอะเยอะ อ ย่ า ไปทำลา ยความสัมพันธ์ ของพวกเค้าเล ย

3 โทรหาบ่อย

เพื่อนค่ะไม่ใ ช่แฟน ไม่จำเป็นต้องโทรจิกบ่อย ขนาดนั้น หวานใจตัวจริงเขาก็ ต้องรู้สึกหึง

เป็นธรรมดาถ้าทำแ บบนี้เป็นแค่เพื่อนถ้าไม่ได้ มีเรื่ องสำคัญหรือธุระ จำเป็นจริงๆ

ก็ ไม่ต้องโทรเข้าใจมั้ยคะสาวๆ  ลองคิดในมุมที่ตัวเองต้องเจอกั บเหตุการณ์ที่แฟนตัวเอง

มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงและพฤติ ก ร ร ม ที่กล่าวมาทั้งหมดสาวๆก็ต้องรู้สึก

ไม่ชอบสักเท่าไรถูกมั้ยคะ ดังนั้น แ ล้ว ก็ อ ย่ า ไ ป เ ผ ล อทำในกรณีที่คุณมีเพื่อนสนิท

เป็นผู้ชาย อ ย า ก ให้มี เพื่อนมีความรักที่ดีๆก็ต้อง เป็นเพื่อนที่ดีรู้ขอบเขตและกาละเทศะไว้ด้วยค่ะ

4. เซลฟี่แต่รูปคู่แถมแท็ก รูปบนโซเชียล

ขยันโพสต์รูปคู่เซลฟี่กับเพื่อน แถมยังแท็กรูปมาบ่อยๆ และถ้ายิ่งคอมเมนท์อะไร

แบบกำกวมให้ชวนคิดนี่ยิ่งเป็นฉนวนให้ความรักของเพื่อน ของคุณต้องพัง อ ย่ า ลืมสิคะ

เขามีแฟนแล้วพื้นที่ในชีวิตของเขา ก็ต้องมีหวานใจตัวจริง มากกว่า เพื่อนสาวอยู่แล้วนะ!

 

ขอบคุณ c a m p u s – s t a r

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…