Home ข้อคิด 4 วิธี “สอนลูกให้เชื่อฟัง” โดยที่พ่อเเม่ไม่ต้องบังคับ

4 วิธี “สอนลูกให้เชื่อฟัง” โดยที่พ่อเเม่ไม่ต้องบังคับ

ส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆที่ผู้ปกครองพบเจอบ่อยๆในช่วงวัยที่ลูกเริ่มเติบโตก็คือ

ลูกไม่ยอมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ มีความคิดเป็นของตัวเอง เวลาที่คุณพ่อหรือ

คุณแม่พูดจาอะไรก็ตาม มักชอบทำเป็นหูทวนลม มาดูวิธีที่จะทำให้ลูกนั้นเชื่อ

ฟังคุณแบบอยู่หมัด ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลดีกว่าวิธีที่ใช้ความรุนแรง

1. ใช้คำพูดที่สุภาพ และอ่อนหวาน ในการพูดจาเพื่อสอนเขา

ส่วนมากเด็ กๆ ทุกคนมักจะต่อต้าน เวลาที่พ่อแม่ใช้ถ้อยคำที่ดูรุ นแ รงหรือขึ้น

เสียงใส่เวลาสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกนั้นไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวัง

ไว้ วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนเขาก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในโทนเสียง

ที่อ่อนหวานและเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้งไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตาม จะทำให้ลูกหัน

มารับฟังได้ดีขึ้น

2. เปิดใจรับฟังเขาให้มากๆ

ข้อสำคัญในการสอนเขาเลยก็คือ การเปิดพื้นที่ให้ลูกได้มีโอกาสพูดบ้างไม่ใช่

มีเเค่ฝ่ายพ่อแม่ที่จะถูกเสมอไป เพราะบางครั้งเด็ กเขาก็มีแง่มุมและความคิด

เป็นของตัวเองเหมือนกัน ผู้ปกครองจึงควรให้เด็ กได้ลองพูดในมุมมองของ

พวกเขาดูบ้าง จะผิดถูกอย่ างไร คุณก็จะได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือกำลังคิด

อะไรอยู่ จะช่วยทำให้คุณแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุได้ดีขึ้นผู้ปกครองทั้งหลาย

ท่านใดที่กำลังประสบปัญหา ที่ลูกไม่ยอมเชื่อฟังเลยลองปรับพฤติ ก ร ร ม ใน

การสอนลูกดูใหม่ แล้วหันมาให้ความรัก หรือความใกล้ชิด ทำความความเข้า

ใจในตัวเขาให้มากขึ้น

3. สอนและทำ ให้เขาดูเป็นแบบอย่ าง

ส่วนมากเด็ กในช่วงวัยราวๆ 3-6 ขวบ มักมีพฤติ ก ร ร ม ลอกเลียนแบบคนใกล้

ชิด ในบางครั้งก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าดีหรือไม่ดี ดังนั้นแล้วหากผู้ปกครอง

ต้องการให้ลูกเราลอกเลียนแบบแต่พฤติ ก ร ร มที่เหมาะสมก็ควรทำให้เขาเห็น

เป็นแบบอย่าง ทำให้ชเห็นบ่อยๆ สิ่งเหล่านั้นจะช่วยทำให้เขาจดจำ และนำไป

ปฏิบัติตามได้ดียิ่งขึ้น

4. สอนให้เขารู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเอง

ผู้ปกครองบางท่านมักจะชอบห้ามปราม ไม่ให้ลูกทำโน่นทำนี่อยู่เสมอไม่ว่าเขา

จะทำอะไรก็ต้องโดนเอ็ดไปตลอด ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะทำให้เด็ กขาดความ

มั่นใจในตนเอง ดังนั้นแล้ว สิ่งที่เหมาะสมแก่การใช้สอนก็คือฝึกให้เขาได้ใช้

ความคิด และได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองดูก่อนอย่ าเพิ่งห้ามเขาไปซะทุก

อย่าง เพราะจะทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

ขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

ประโยชน์ของการ “เป็นคนไม่อวดฉลาด”

6 ข้อดีของการ “แกล้ง โ ง่ ” อยากรู้ต้อง อ่ า น แค่ 3 นาทีเท่านั้น รู้เลย คงไม่มีใครอยากดูเ…