Home ข้อคิด 4 เหตุผลที่คนฉลาดกัน เขามักจะเงียบ จะไม่พูดมาก

4 เหตุผลที่คนฉลาดกัน เขามักจะเงียบ จะไม่พูดมาก

เงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาด จะไม่พูดมาก

1.คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือคิดให้มากกว่า พูดอยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ พฤติก รรมและพื้นฐานต่าง ๆ ในตัวคนคนนั้น

ว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา

จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดี ๆ

อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2.หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝัน

ให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือ

ลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้นหากอย ากเป็นคน ที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา

แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด

3.รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดี และมีมารย าทแล้ว

มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทัน

ผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย

4.อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดิน ถ อ ยหลัง หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา

และผลักดันตัวเองให้ก้าว ไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามาร ถ ส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

 

ขอบคุณ  s t a n d – s m  i l i n g

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…