Home ข้อคิด 5 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง หากอยู่ในช่วง “เศรษฐกิจขาลง”

5 สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง หากอยู่ในช่วง “เศรษฐกิจขาลง”

1. อย่าค้ำประกันให้คนอื่น อย่าว่าแต่ในยามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธาน

ไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด เพราะหลายคนต้องเจอบทเรียน

บาด เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอากระดูกมา

แขวนคอ ดังนั้นควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่า ค้ำประกันให้ใคร ส่วนใครที่จำเป็นจริงๆ

ก็ อ่ า น ดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกัน

โดยทั่วไปจะแบ่งความรับผิดชอบหนี้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ รับผิดชอบหนี้ไม่จำกัด

จำนวน เสมือนเป็นลูกหนี้ทุกประการ ต้น-ดอก หรือหนี้อื่นๆ รับหมด จำกัดความรับผิด

ชอบ หมายถึงรับผิดชอบหนี้ไม่ทั้งหมดของหนี้สิน รับผิดชอบเพียงบางส่วนเท่านั้น

พิจารณาให้ดี อย่าเซ็นให้ใครอย่างเด็ดขาด แม้ว่าอดีตหรือวันนี้ เขาอาจจะยังไม่เคยมี

ประวัติ หรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวหนี้

2. ชะลอการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ ในยามเศรษฐกิจไม่ดี การทำธุรกิจหรือการค้าการ

ขาย ยอดขายและผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการหลายรายต่างคิดหาหนทางที่จะ

เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือ

การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่างอื่นที่ต้องใช้เงิน

จำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่าพักไว้ก่อนเพราะอาจเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง

หากการลงทุนเพิ่มต้องกู้เงินเพิ่มหนี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะระยะเวลา

การคุ้มทุนในยามเศรษฐกิจถดถอยย่อมมีมากขึ้น หากต้องการเพิ่มยอดขายให้กลับ

มาอาจเริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรือถ้าเป็นคนค้าขายอาจขยายเวลาการปิด-เปิด

ออกไป สรุปปรับที่พฤติกรรมหรือเพิ่มโปรโมชั่นดีกว่าลงทุนเพิ่ม เพราะนั่นคือการ

เพิ่มความเสี่ยง

3. ไม่นำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น  มาใช้โดยไม่จำเป็น เงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น คือ เงินที่

จะสามารถนำมาเยียวยาความ ฉุ ก เ ฉิ น ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตก

งาน ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ หรืออาจยังไม่รู้สึกว่า ตนได้รับผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจทำให้ชะล่าใจ ควักเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

จนสุดท้ายในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเงินรองรัง

ใช้ในยาม ฉุ ก เ ฉิ น ได้

4. ไม่จำเป็นอย่าสร้างหนี้ใหม่เพิ่ม ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ หรือซื้อ

บ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศ เพราะตอนเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิด

ขึ้นได้ คุณควรถนอมเนื้อถนอมตัว รัดเข็มขัด ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่าเพิ่งสร้าง

หนี้ใหม่ให้เป็นภาระตนเอง จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง สร้างความ

ไม่สบายใจเสียเปล่าๆ

5. อย่าลงทุนหวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้ คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นก

อบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวา

โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย

ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโซ่ หรือการหลอกให้นำเงิน

ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจผู้ลงทุน

ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ

และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่สำคัญอย่าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มี

ความรู้เป็นที่ดีที่สุด เพราะโอกาสผิดพลาดมีสูง เช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วน

ตัวในยามเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้

หากคุณเห็นลู่ทางก็พอได้เงินเร็ว ขอให้เป็นธุรกิจที่คุณรู้จริง และอย่าเริ่มต้นด้วยการ

ทุ่มเงินลงทุนมูลค่าสูงตั้งแต่แรก ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดและเตรียมตัวเตรียมใจกับความ

ผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอเอาไว้ด้วย ลองวิเคราะห์ว่าธุรกิจ

ของคุณได้รับผลกระทบอย่าไรในสภาวะเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้

 

ที่มา : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…