Home ข้อคิด 6 ข้อผิดพลาดที่ทำให้หลายคน ต้องมีชีวิตที่ลำบากหลังเกษียณ

6 ข้อผิดพลาดที่ทำให้หลายคน ต้องมีชีวิตที่ลำบากหลังเกษียณ

1.ไม่เก็บเ งินให้มากขึ้นตามอายุ

เงิ นที่คุณสะสมไว้ สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า

ตอนที่คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงิ นเดือนสูงขึ้นก็ควรเก็บ

ให้มากขึ้น ตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจอาจทำให้เก็บเ งินได้

ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พักกลับต้องลำบากกว่าเดิม

2.ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเ งินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้

จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณ สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยก็ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องลดรายจ่ายลงต้องเข้าใจด้วยว่าการย้ายที่อยู่

มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่า

ปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเงิ นของคุณเ งินที่เสี ยไปกับค่าที่อยู่อาศัยมาก

ขึ้น จะทำให้เ งินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง และหากเ งินหลัง

เกษียณของคุณ ไม่พอใช้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

3.ล้อเล่นกับแผนเก็บเงิ นหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงิ นสะสมเพื่อตอนเกษียณ

อายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคนคุณจะมาล้อเล่นกับเงิ นสะสม เพื่อ

ตอนเกษียณอายุไม่ได้นะอย่าใช้เงิ นที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณอายุ

เด็ดขาดเพราะคุณต้องมีเงิ นสดไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ

4.ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับลูกๆของคุณ

อย่าทุ่มทุน กับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆด้าน

ให้ถี่ถ้วนทั้งค่าเล่าเรียนของลูกค่าคอร์สเรียนพิเศษค่าคอร์สกิจกรร ม

ต่างๆค่าเข้าค่าย วิชาการช่วงปิดเทอมและค่าใช้จ่ายช่วงเรียน

มหาวิทย าลัยคุณต้องลดค่าใช้จ่ายให้ประหยัด ที่สุดหรืออาจต้องตัด

ค่าใช้จ่ายบางอย่างออก ไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องทำงานหนักมากขึ้น

จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5.ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่า ประกันที่คุณเคยทำ เมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่

เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกัน ที่ครอบคลุมให้เหมาะสมกับ

อายุรวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเงิ น หาก

วันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษามากหรือเสี ยชี วิต เรื่องนี้

สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ ถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหาเลี้ยง

ครอบครัว

6.ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้วถ้าคุณมีหนี้

บัตรเครดิต ต้องพย าย ามจ่ายให้หมดโดยเร็วหรือหากมีหนี้บัตรเครดิต

มากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขา ย

สินทรัพย์บางอย่างในบ้าน .ก็ต้องทำหรืออาจต้องปันเ งินเก็บของคุณ

มาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิ น มีความมั่นคง

มากขึ้นเมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…