Home Uncategorized 6 วิธีดูคนใครจริงใจ หรือ แค่หวังผลประโยชน์จากเราเท่านั้น

6 วิธีดูคนใครจริงใจ หรือ แค่หวังผลประโยชน์จากเราเท่านั้น

สมัยนี้จะคบกับใครเราจะรู้ได้ยังไงว่าเค้าเข้ามาด้วยความจริงใจหรือแค่แ ก ล้ ง มา ห ล อ ก ให้รัก หรือเชื่อใจ หากไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะมาแบบไหน แล้วเราจะรู้ความจริงข้อนี้ได้ยังไง

1. เมื่อคุณจน

เมื่อคุณจน เขาจะรังเ กี ย จ คุณมั้ย เขาจะ ดู ถู ก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ย เขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งกับจิตใจคน ก็ความจนนี่แหละ มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป

2. เป็นคน เลือกปฏิบัติ

เมื่อเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง ระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะ เลือกปฏิบัติกันแบบ นั้นหมายความว่า คนประเภทนี้ไม่น่าคบหาหาความจริงใจไม่มีเลย ประจบคนรวยเพื่อหวังผล ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าแม้แต่น้อย ถ้าเขาเป็นคนจริงใจจริงๆ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเที ยมกัน

3. เมื่อพบกันครั้งแรก

เมื่อคุณต้องการจะลองใจใคร ที่อาจเพิ่งรู้จักเขา ให้ทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ แต่หากเขารับไม่ได้ ก็คือ เขาเข้ามาก็เพื่อ ต้องการผลประโยชน์บาง อย่ างเท่านั้น

4. เมื่อคุณวิ ก ฤ ต

ถ้าคุณมีช่วงวิ ก ฤ ติ ของชีวิตนั้น ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป เมื่อเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ ให้กำลังใจคุณ อยู่ข้างๆ เสมอ ช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็ มพลั ง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลย และคุณจงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิ ตเราได้

5. หน้าไว้ หลังห ล อ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้น ก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้น ไม่มีความจริงใจกับใครๆ จงรีบเดินออกมาจากเขาเถอะ มันจะมีแต่เสี ยกับเสี ยเท่านั้น

6. ทำไม่จริง พูดไม่จริง

พูดอีกอย่ าง ทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่กล่าวไว้ หรือแม้แต่พูดแล้วแต่ทำไม่ได้ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลย มีแต่พูดให้ตัวเองดูดี แท้จริงแล้วทำไม่ได้อย่ างที่เคยพูดไว้เลย

 

ขอบคุณ :  K B5 9   I n s p i r a t i o n

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…