Home ข้อคิด 6 สิ่งที่ควรมีก่อนอายุ 30 หากไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิต

6 สิ่งที่ควรมีก่อนอายุ 30 หากไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิต

1. ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้ว

หลายๆ คนเรียนจบเมื่ออายุ 20 ต้นๆ จบมาหางานทำหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปวันๆ

โดยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย เผลอแปปเดียวอายุจะขึ้นเลข 3

แล้ว แต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย คิดแต่จะเฮฮาสังสรรค์ไปวันๆ หันไปดูเพื่อนๆ

รอบข้าง อีกทีเริ่มมีบ้าน มีรถ สร้างครอบครัว มีฐานะการงานที่มั่นคง บางคนออกไป

เปิดกิจการ เป็น ของตัวเองด้วยแล้ว กว่าจะคิดได้แล้วเริ่มตั้งตัวก็อาจจะสายเกินไป

2. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถ

สร้างรายได้ประจำให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอการมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้น

ทำให้คุณเป็น บุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเงินโดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้

สินเชื่อต่างๆ กับธนาคาร เพื่อการสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวเมื่อคุณมีอายุ 30 และมีความ

มั่นคงทางการงานและการเงินแล้ว คุณจะมีรากฐานชีวิตที่แน่นเพียงพอและพร้อม

ก้าวเดินสู่วัยเลข 4 อย่างมั่นคง

3. ต้องเตรียมเงินเก็บไว้ยามฉุกเฉิน

นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือการนับเวลาถอยหลัง ดังนั้นเมื่อ “อายุเพิ่ม” ก็เหลือเวลาหาเงิน

“ลดลง” การสร้างเป้าหมายในการเก็บเงินและมีวินัยในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30 จะ

ทำให้คุณประหลาด ใจกับเงินก้อนที่เก็บได้ นอกจากการเก็บเงินแล้วคุณควรหาวิธีทำ

ให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเพื่อต่อ ยอดต่อไปซึ่งเมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น เ จ็ บ ป่ ว ย เกิด

อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ ครอบครัวกำลังเผชิญ ความลำบากคุณก็พร้อมรับมือ และช่วยเหลือ

คนใกล้ตัวได้ทันท่วงที

4. ต้องเริ่มรู้จักการบริหารหนี้

ความไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ ซึ่งหากพูดถึงคำว่าหนี้แล้ว หนี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะ

ด้วยกันคือ “หนี้ดี” กับ “หนี้ไม่ดี” การบริหารหนี้ ถือเป็นทักษะที่คุณควรสนใจศึกษา

และมีวินัยตั้งแต่เนิ่นๆ และเป็นหนี้ “เมื่อพร้อมมีภาระในระยะยาวเท่านั้น” ซึ่งหนี้ที่ก่อ

ก็ควรเป็น “หนี้ดี”เท่านั้น เช่น บ้าน ที่ดินหรือซื้อธุรกิจเพื่อต่อยอด ซึ่งภาระหนี้ควรสอด

คล้องกับรายได้ของคุณนั่นคือ ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

5. ต้องซื้อบ้านก่อนซื้อรถ

ยิ่งซื้อบ้านเร็วตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปีมีแต่ได้เปรียบ ทั้งในเรื่องระยะเวลา การผ่อนที่ได้

มากกว่ายอด การผ่อนที่น้อยกว่าและมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกปี การกู้ซื้อ ที่อยู่อาศัยใน

ช่วงอายุก่อน30 ปีนั้น แม้ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านทุกๆ เดือน แต่ความเป็นเจ้า

ของที่คุณมีจะมาถึงเร็วกว่าคนอายุ 40 ปี จากเงินต้นที่หักหนี้ไป รวมถึงมูลค่าบ้านและ

ที่ดินที่สูงขึ้นในแต่ละปี แต่การซื้อรถนั้น มีแต่จะ “ลดมูลค่า” ตามความเสื่อมและมีค่าใช้

จ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกไปกับค่าน้ำมันและค่าบำรุง รั ก ษ า ตลอดการใช้งาน

6. ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว

ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ที่คนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวกันช้า แต่การบริหารการเงินและ

ชีวิตมากกว่า2 คนขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อมีบุตรด้วยแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ดังนั้น การเตรียมพร้อมเรื่องการเงิน จึงควรวางแผนตั้งแต่คุณอยู่ตัวคนเดียว วิธีคิดคือ คุณควร

ใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี ด้วยการคิดคูณสองในทุกๆ มิติ เช่น การเก็บเงิน การซื้อที่อยู่อาศัย การ

ซื้อรถและการก่อหนี้ เพราะเมื่อถึงวัย 30และคุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดี คุณก็พร้อม

ที่จะดูแลคู่ชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง

ขอขอบคุณ r o o n g e e

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…