Home ข้อคิด 7 ข้อควรคิดก่อนให้เพื่อนยืมเงิน ก่อนที่จะเสียทั้งเงินและเพื่อน

7 ข้อควรคิดก่อนให้เพื่อนยืมเงิน ก่อนที่จะเสียทั้งเงินและเพื่อน

“คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น” ไม่ใช่เพราะ“โ ง่” ลองอ่านแล้วจะรู้ถึงความจริง

ที่เขามีให้คุณ คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้

มีน้อยมาก แล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึก

คุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุง

คุณไว้ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิ นมาก แต่เพราะน้ำใจของเขา ที่อย ากฉุดคุณ

ให้ขึ้นจากหุบเหว ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิ น แต่มัน

คือความเชื่อใจ ความไว้ใจและกำลังใจ เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ

เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น

หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเ งิน อย่าได้เหยียบย่ำ คำว่าน้ำใจ ที่ใคร

เขาให้มาเพราะคำว่าเสียสัจจะ คือการล้มละลายที่สาหัสที่สุดในชีวิต

คนเราต้องระวังไว้ให้ดีมิตรสหายที่ จริงใจ คือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุด

ในชีวิต ในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเงิ น

ก่อนไม่ใช่เพราะ เขาอวดว่ามีเ งินมาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่า มิตรภาพ

สำคัญกว่า ราคาอาหารในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อย

ตอนร่วมหุ้นไม่ใช่ เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปันคนที่ยอม

ทำงานมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขาอย า กรับผิดชอบ

ในหน้าที่และเขารักองค์กร คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่

เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่ คนที่ยอมช่วย

เหลือคุณ ไม่ว่าเรื่องใดไม่ใช่ เพราะเขาเป็นหนี้คุณ “แต่เป็นเพราะเขา

เห็นคุณ เป็นเพื่อนแท้” คนอื่นช่วยเหลือคุณ นั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วย

เหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา คนเป็นจำนวนมาก แสดงท่าทางโกรธแค้น

ที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิ น ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ ที่จะโกรธแค้นเขาเลย  คนบาง

คนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่า

ในสายตาของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จักกัน คือวาสนา การจะคบหากัน

ให้ย าวนาน ต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ คนที่กล้าให้คุณยืมเ งิน คือ

ผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมาก แล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมี

วาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคนแล้ว

มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิ นมาก แต่เพราะ

น้ำใจของเขา ที่อย ากฉุดคุณให้ขึ้นจากหุบเหว ของความลำบาก ที่ให้

คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิ น แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจ และกำลังใจ

เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณและนี่คือ

7 ข้อควรคิดก่อน“ให้เพื่อนยืมเงิ น ”ก่อนคุณจะเสียทั้งเงิ นและเพื่อน

1.ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงิ นเร ามากเท่าไหร่

โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ยง ยกตัวอย่าง..ถ้าคนที่จะยืมเ งิน

มีหนี้หลายคน เค้าจะเลือกจ่ายหนี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อน

ส่วนคนสนิทหรือคนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

2.เราชอบปฏิเสธคน ที่จะมายืมเงิ น

โดยให้เหตุผลว่าไม่อย ากเสียเพื่อนหรือคนรู้จัก เรื่องเงิ นเราขอไม่ช่วย

เพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเรายินดีช่วยเต็มที่

(แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆนะคะ)อย่างนี้ไม่เสียคน

3.ถ้าทำตัวมีเงิ น โอกาสที่จะถูกยืมขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4.ระลึกไว้เสมอว่า ให้ใครยืมเงิ นไป ให้นึกถึงด้วยว่า ถ้าหนี้ก้อนนั้น

เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5.ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติดหนี้พนันบอล หรือธุรกิจมืดอย่าให้ยืม เ งิน

เพราะโอกาสได้คืนต่ำมากๆค่ะ

6.ยิ่งเงิ นก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น

เพราะลูกหนี้บางคนมองว่า เป็นภาระถ้าไม่ใช้มันคนเดียว

ก็สบายเราไปเลย

7.ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงิ นคืนยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไปความรู้สึกต้องรับผิดชอบที่ยืมเ งินมา มันจะ

ลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเ งินให้มันด้วยน้อ…

 

ข้อแนะนำเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่าทำเด็ดขาด

“อย่าค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด” ข้อนี้อย่าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย

บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด

หลายคนต้องเจอบทเรียนชีวิต สะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่าย

“เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ“ เพราะการค้ำ

ประกัน คือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่ง จะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้

ไม่ยอมชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ “อย่านำเ งินสำรองฉุกเฉิน

ออกมาให้ใครยืม โดยไม่จำเป็น” เ งินสำรองฉุกเฉิน คือเป็นเงิ นที่จะ

สามารถ นำมาเยียวย า เรื่องฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น

ตกงาน ประสบอุบัติเหตุ,ธุรกิจประสบปัญหาฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหา

เรื่องการเงิ นหรือธุรกิจ แต่นำเงิ นส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ

ก็ไม่เหลือเงิ นสำรองไว้ใช้

ขอขอบคุณ bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 เทคนิคสร้างตัว “ผันตัวจากคนจน..กลายเป็นคนรวย”

1 เลิกอยู่อย่างสบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแรกก็น่าจะยากซะแล้ว เพราะใครหลายค…