Home ข้อคิด 7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติในเชิงลบ เพราะเนื่องจาก มีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหา

กับใครและยินดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และยินดีแก้ไขให้ถูก

2.การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน มาแล้วก็ทำให้สำเร็จดังนั้น

ถ้าได้รับมอบหมายคุณควร รับผิดชอบตัวเอง โดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

3.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จ

ที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

4.มีความมุ่งมั่น มานะอดทน

เพราะคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานแล้ว

แสดงออกให้เห็น ถึงความพย าย ามที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จคนประเภทนี้

เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

5.ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้รู้ วิธีการปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่อยู่ แต่แวดล้อมเดิมๆ

6.ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวน

แล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนแล้วบอก ลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7.การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอย ให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ไปได้อย่างที่คิดนั้น

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่าการทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลยไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กร

ต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่าย ที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้หญิงอย่างเราหยุดสวยได้ แต่อย่าหยุด..ทำงานหาเงินเอง

เป็นผู้หญิงก็เก่งได้ อย่าให้เขามาดูถูก ผู้หญิงอย่างเราๆ อย่าหยุดทำงานอย่าหยุดหาเ งินใช้ เพ…