Home Uncategorized 8 วิธีรับมือของพ่อแม่ เมื่อ…”ลูกดื้อมาก”ทำแล้วลูกจะเชื่อฟังมากขึ้น

8 วิธีรับมือของพ่อแม่ เมื่อ…”ลูกดื้อมาก”ทำแล้วลูกจะเชื่อฟังมากขึ้น

เวลาที่ลูกๆของคุณทำผิด สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือ “การถูกพ่อแม่ตำหนิ หรือ ต่อว่าอย่างรุนแรง และการถูกลงโทษ”

สิ่งเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ลูกๆต่อต้านคุณมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พ่อแม่สมัยใหม่ควรรู้จัก วิธีสอนเขาด้วยหลักการที่มี

เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้น ลูกของคุณก็จะกลายเป็นคนที่ ใช้แต่อารมณ์ไม่ฟัง

เหตุผลเช่นกันและคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังคุณ มากยิ่งขึ้น

1.เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริง ก็ตาม

เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิด ของเขาที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจ เขาได้มากขึ้น

2.หนูรู้สึกยังไงบ้าง ? หนูคิดอะไรอยู่?

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือ พูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาอย่าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไร

เขาเวลาแบบนี้เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ต่อให้ใครพูดอะไร

ไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้วต้องรอให้อๅรมณ์เย็นลงซะก่อน

3.หนูอยๅกให้พ่อแม่ทำอะไรดี?

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไร เขาสักอย่างคนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูกอย่า งเต็มที่

เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่งความเข็มแข็งไป ถึงลูกทำให้เขามีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

4.ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะเป็นอย่างไร ?

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ ถึงสิ่งที่จะตามมาหรือผล ที่จะตๅมมาถ้าแก้ปัญหา ด้วยวิธีที่ลูกพูดมาเพื่อให้เขารู้ว่า…เขาทำแบบนี้

จะได้รับผลแบบนี้เขาจะสามารถ รับผลที่ตๅมมาได้ไหม การทำแบบนี้ จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจ คุณและเมื่อเขามีปัญหๅอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ

5.หนูต้องการแบบไหนจ๊ะ?

เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไป ไม่ว่าเขาจะตอบอะไร กลับมาอย่ๅเพิ่งตัดสิน หรือแสดงความรู้สึกอะไร

ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทำใจ ให้สงบไว้แล้วตั้งคำถาม ต่อไป

6.หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำอย่ๅงไรดี?

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราว และผลที่ตๅมมาครบหมด แล้วลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหา ที่เหมาะสมที่สุด ออมาจนได้ถึงแม้ว่า

จะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้ แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจ ของลูกเพราะถ้าคุณพูดกลับไป

กลับมาจะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณและไม่อยๅกจะปรึกษาคุณอีกเลย

7.หนูคิดว่ๅพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู?

เราสามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหาไป พร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะ

แนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกัน กับคุณและเรา

ก็ต้องให้เกียรติความคิดเห็น ของลูกด้วยเช่นกัน

8.ถ้าหนูทำผิดอีกครๅวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง?

ให้เวลาลูกให้โอกๅสเขาได้ทบทวนตัวเองให้เขๅได้ตัดสินใจและคิด หาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้ว

รอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหๅไหม

ผู้ใหญ่อย่ๅงเราอาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหๅเองได้ เพราะอายุยังน้อย

แต่จริงๆแล้วเมื่อถึงที่สุดลูก  ๆจะมีความสามารถและ วิธีการแก้ไขปัญหาได้เอง

ในที่สุดเหมือนกับสัญชๅตญๅณในการเอาตัวรอดนั่นเอง….

 

ขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Uncategorized

Check Also

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาด ในที่ทำงาน..เก่งไม่เหมือนใคร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็น…