Home ข้อคิด 9 ประพฤติกรรมที่ไม่มีวันรวย ถ้ายังใช้เงินแบบนี้

9 ประพฤติกรรมที่ไม่มีวันรวย ถ้ายังใช้เงินแบบนี้

1 ก่อหนี้และยังทำเฉย

เพราะหนี้สินมันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือด อ ก เ บี้ ย การก่อหนี้ที่แบบ

ว่าอย ากได้นั้น อย า ก ได้นี้โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งหายนะในระยะย าวเพราะ

ด อ กเ บี้ ย ที่แสนแพงและการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก

2 ซื้อของไม่เน้นที่คุณภาพ

เพราะบางคนคิด แต่จะประหยัดอย่างเดียวเลย จึงเน้นซื้อของถูกไว้ก่อนที่ไหนได้

ของถูก มันก็พั งง่ายและสุดท้ายเสียเงินซื้อใหม่คือเสียเงินเยอะกว่าการซื้อของ

คุณภาพที่ราค าอาจจะสูงอีกนะฉะนั้น การประหยัดเกินไป ก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว

3 ไม่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ทางการเงินให้ตัวเอง

เพราะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อเพราะคนจะกู้ บ้ าน กู้ร ถ แม้ไม่มีประวัติว่าไปกู้ห นี้ยืมสิน

หรือผ่อนบั ต ร เ ค ร ดิ ต ธนาคารก็ลังเลใจที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่าน ระบบทางการ

เงินสักหน่อย เพราะแค่เงินฝาก เข้า ออก ทุกๆ เดือนมันยังไม่พอและบางคน ก็มัก

ติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดื อ ดร้อนก็ เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

4 ไม่รู้จักล ง ทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย

เพราะทุกวันนี้เงินเก็บเอาไว้ ในธนาคารก็ไม่ได้ ด อ ก เ บี้ ยมันต่ำกว่าเงินเฟ้ อฝาก

เอาไว้ก็มีแต่ข าดทุน ในยะย าวอย่างน้อยๆ เราก็ควรทำความรู้จักไว้เช่นพวก L T F ,

R M Fทองคำ หุ้ น สล ากออมสิ น หรือช่องทางอื่นๆ มากมาย

5 ไม่คิดจะทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องนี้คือ สิ่งสำคัญ เพราะมันจะเป็นตัวบอกว่า เงินของคุณที่กว่าจะได้มาก็เ ลื อ ด ต า

แทบกระเด็ น มันไปอยู่ตรงไหนบ้ างและหากคุณไม่ทำราย รับรายจ่าย

มันเหมือนคนเดินป่าโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่

6 ไม่มีเงินออม เผื่อเวลา ฉุ ก เ ฉิ น จริงๆ

เพราะเอาแค่โสด ตัวคนเดียวทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้และถ้ามันเกิดฉุ ก เ ฉิ น รถเสีย

หรือพลาดไป ช น ใครเข้า ค่ารั ก ษ าจะไม่มีเอานะเพราะไม่มีเงินสำรองของแบบนี้ ใช้

เป็นก้อนใหญ่จะหวังหยิบยืมใครมันย ากนะบอกเลย คือไม่ต้องพูดถึงคนมีครอบครัว

ลูกเ จ็ บ พ่อแม่ ป่ ว ย คงจะ ห น้ า มื ด กันเลยทีเดียว

7 การใช้ เงินที่เกินตัว

เพราะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอก และยังอาจได้เป็นหนี้หัวโต เพราะการใช้เงินไป

เรื่อยๆเพื่ออย ากให้ดูดี ต้องการมีหน้าตาทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือกนอกแค่นั้นแหละ

8 ไม่เก็บเงิน ไม่ออมเงิน

คนเราไม่เห็น โ ล ง ศ พ ก็ไม่ ห ลั่ ง น้ำตา ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงินออมสำคัญแค่ไหน

ยิ่งใครไม่มี จะรู้ตัวเลยว่าความลำบากมาเยือนท่านแล้ว

9 ไม่รู้จักทำ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ เอาไว้

เพราะคนส่วนใหญ่ ประกั นรถยนต์ซื้อชั้น 1 ทุกปีแต่ว่าประกั นตัวเอง ไม่มีซะงั้น ทุกวันนี้

โ ร ค ร้ า ย แร งและเยอะด้วย มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เช่น ม ะ เ ร็ งเป็นแล้วใช้เงิน รั ก ษ า

มหาศาลเลยนะ ลำบากกันมากเลยล่ะ

 

ที่มา : m e a w b i n i n v e s t o r

Load More Related Articles
Load More By m1 m1
Load More In ข้อคิด

Check Also

(เตือนสติดีมากๆ) คนที่ “ยอมให้คุณยืมเงิน” เข้าไม่ได้โ ง่

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขา มีให้คุณคน…